Preskočiť na obsah
6. septembra 2017

Platbu kartou za služby štátu a sankcie úradom podporilo 111 poslancov

Novelu zákona o eGovernmente, teda elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci dnes definitívne schválil parlament. Podporilo ju 111 poslancov naprieč politickým spektrom.

„Informatizácia nepozná pravicové či ľavicové riešenie, tam nemá čo robiť politika, to je o odbornosti. Aj preto som rád, že novela zákona o e-Governmente bola prijatá 111 hlasmi naprieč politickým spektrom. Novela mala celé leto na to, aby medzi prvým a druhým čítaním mohla byť podrobená pripomienkam odbornej verejnosti a jej kvalitu potvrdilo hlasovanie. Novela konečne zavádza možnosť platby platobnou kartou, centrálne doručovanie úradných rozhodnutí a zákon prvý krát obsahuje aj sankcie. Budeme môcť trestať úrady, ktoré si nebudú plniť to, čo si plniť majú, napríklad keď budú obťažovať ľudí, aby im priniesli potvrdenie, ktoré v inej kancelárií majú, alebo ho sami vydali,“ uviedol vicepremiér Peter Pellegrini.

Ide o ďalší krok k informatizácii spoločnosti, napĺňame princíp “jedenkrát a dosť”. Umožňuje ľuďom, občanom, podnikateľom, ale aj úradom a verejnej správe ešte jednoduchšie komunikovať a priamo tak šetriť náklady, financie, čas a ľudí.

Cieľom novely zákona je v reakcii na prvé skúsenosti s povinným výkonom verejnej moci elektronicky od 1. novembra 2016, ako aj v nadväznosti na schválenú Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy vykonať úpravy, ktorými sa majú najmä zjednotiť používané nástroje, zjednodušiť využívanie elektronických služieb a zaviesť mechanizmus kontroly dodržiavania povinností.

V skratke zavádza zjednodušenie podpisovania elektronických podaní, online platby kartou za elektronické služby štátu či jednotné úradné doručovanie. Štátne orgány a organizácie nebudú skúmať, kto má aktivovanú elektronickú schránku. Vydajú elektronické rozhodnutie, pošlú ho Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby a tá ho doručí do e-schránky tým, ktorí ju majú. Tým, čo e-schránku mať nebudú, príde toto rozhodnutie fyzicky poštou.

Novela definuje aj tzv. spoločné moduly. Tam, kde už existuje centrálne riešenie a štát investoval verejné zdroje, si ministerstvá a úrady nebudú môcť vytvárať vlastné riešenia. V tejto súvislosti sa všetkým úradom ukladá povinnosť používať existujúcu centrálnu elektronickú podateľňu a nebudovať si vlastné podateľne. Úrady, ktoré už majú svoju podateľňu, majú na prechod čas do roku 2020.

„Zásadná zmena nastáva aj v spôsobe, akým sa majú služby sprístupňovať cez ústredný portál. Cieľom úpravy je ponechať viac priestoru na zlepšovanie služieb na rezortných portáloch, čím sa umožní zdravé „súperenie“ v kvalite týchto portálov,“ pripomenul podpredseda vlády.

Po novom bude možné podpisovať elektronické podania len s použitím občianskeho preukazu, bez potreby elektronického podpisu – takzvané podpisovanie klikom. Ide o spôsob, ktorý sa v súčasnosti používa na potvrdzovanie doručeniek v elektronickej schránke a rozširuje sa aj v osobitných konaniach ako alternatíva k elektronickému podpisu. Vďaka tejto zmene bude stačiť elektronický občiansky preukaz a občan bude môcť cez ústredný portál verejnej správy využívať elektronické služby v plnom rozsahu, bez potreby zakúpenia ďalších technických, či programových prostriedkov.

Zdroj: ÚPVII, SITA, TA SR

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim