Preskočiť na obsah
29. októbra 2021

Pomáhame naďalej! Toto sú projekty, ktoré získajú podporu z tohtoročnej letnej výzvy fondu SK-NIC

Z „malej“ výzvy fondu SK-NIC podporíme projekty v hodnote 100 000 EUR. V rámci výzvy vyhlásenej v júni tohto roka prišlo 176 žiadostí z občianskych združení, neziskových organizácií, samospráv, škôl či fyzických osôb z celého Slovenska. Hodnotitelia predložili na schválenie 12 najlepších projektov, tie ministerstvo investícií schválilo 15. októbra. Fond SK-NIC dodnes podporil projekty zamerané na rozvoj internetovej komunity za takmer 600 000 EUR.

 „Zlepšovanie digitálnych zručností občanov, boj proti dezinformáciám, ale aj podpora digitálnej transformácie malých a stredných podnikov sú pre naše ministerstvo dôležité témy. Objavujú sa ako ciele v národných strategických dokumentoch aj v Pláne obnovy a odolnosti. Sme radi, že to boli kľúčové témy aj v rámci tohtoročnej „malej“ výzvy fondu SK-NIC. Teší nás veľký záujem o tieto témy zo stany žiadateľov o podporu. Všetkým vybraným podporeným projektom želáme úspešný štart a už teraz sa tešíme na nasledujúcu výzvu, ktorú očakávame ešte v tomto roku,“ povedal Tomáš Jucha, poverený riadením sekcie digitálnej agendy MIRRI SR a predseda Komisie pre správu národnej domény .sk.

„Uzatvorili sme ďalšiu výzvu. Máme ďalšie projekty, ktoré radi podporíme. Vidíme, že niektoré tu máme na podporu opakovane, čo svedčí o tom, že sme v predošlých výzvach vybrali správne a projekty sa realizujú počas viacerých rokov. Pre Slovensko a rozvoj jeho virtuálneho priestoru je to dobrá správa. Veď všetci chceme žiť v kvalitnom prostredí, mať kvalitné vzdelanie, či používať kvalitnú techniku. Nie len jeden rok. Tak si to predstavujeme aj s podporenými projektami. Náš fond im pomáha v začiatkoch, rozbehu, alebo v (pri) prekonaní náročnej fázy, ale oni sami žijú, rastú a rozvíjajú sa,“ povedal Peter Bíro, riaditeľ spoločnosti SK-NIC.

Výzva fondu SK-NIC, vyhlásená 1. júna 2021, bola otvorená až do 15. júla 2021. O podporu na svoj projekt mohli žiadať občianske združenia, neziskové organizácie, školy aj fyzické osoby z celého Slovenska. Na podporu jedného projektu bolo možné získať od 2 500 do 10 000 EUR.

Výzva zahŕňala tri okruhy tém:

  1. projekty efektívne využívajúce informačno-komunikačné technológie k vzdelávaniu alebo projekty vzdelávajúce o týchto technológiách (tzv. e-vzdelávanie), pričom v tejto téme bolo až 71 % žiadostí,
  2. projekty podporujúce digitálnu ekonomiku malých a stredných podnikov (tzv. poď podnikať online) s 19-timi percentami žiadostí z celkového počtu prihlásených,
  3. projekty zamerané na potláčanie falošných správ a konšpirácií na internete. V tejto téme bolo prihlásených 10 % žiadostí z celkového počtu prihlásených žiadostí.

Z celkového počtu 176 prihlásených projektov hodnotitelia napokon navrhli schváliť 12 najlepších, ktoré MIRRI SR následne schválilo dňa 15. októbra 2021. Hodnotitelia okrem formálnych náležitostí projektov kládli dôraz nielen na prínos pre cieľovú skupinu, ale aj na spôsob realizácie projektu, efektivitu či udržateľnosť projektu.

Z Fondu SK-NIC bude na tieto projekty rozdelená celá suma vyčlenená na výzvu, teda 100 000 EUR.

V rámci výzvy pre malé projekty 2021 dostanú podporu z Fondu SK-NIC tieto projekty: 

Žiadateľ Názov projektu Schválená suma v EUR
Zmudri Zmudri a kriticky premýšľaj 9 775,00
Junior Achievement Slovensko, n.o. Program koordinátorov digitálnych kompetencií 10 000,00
Základná škola A. Sládkoviča Učenie je „Malina“ 6 650,00
IPčko Nie ste v tom sami – Online triednické hodiny s IPčkom o duševnom zdraví a fenoménoch internetu 10 000,00
Škola zážitkov Harvart Argumentuj 3 171,00
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie 10 000,00
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied VIRTUAL GEOLAB 8 230,00
Aj Ty v IT TECH LIBRARY 10 000,00
Uni2010, o.z. Vymysli inovatívny nápad 9 500,00
Slovensko.Digital Slovensko.Digital pomáha aj podnikateľom 9 862,88
Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením IKT podpora Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením 9 111,12
Základná škola Ľudovíta Štúra, Komenského 1/A, 900 01 Modra Usilovné včeličky modranskej školičky 3 700,00

Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory bude SK-NIC s autormi úspešných projektov uzatvárať individuálne, pričom financovanie prebehne po podpise zmluvy.

Všetky potrebné informácie o tejto, ale aj budúcich výzvach je možné nájsť na webe SK-NIC alebo na webe Nadácie Pontis.

Od roku 2019, kedy začal fungovať nový mechanizmus fondu SK-NIC, bolo napísaných množstvo článkov, postov a statusov k  podporeným projektom. A keďže sa k už realizovaným či prebiehajúcim projektom pridávajú stále ďalšie, SK-NIC vytvoril pre ich komunikáciu nový online priestor Virtualnô.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim