Preskočiť na obsah
10. novembra 2017

Rada vlády pre digitalizáciu podporila riešenia pre automatizáciu 25 životných situácií na úradoch

Bratislava, 10. novembra 2017 – Rada vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh na dnešnom rokovaní schválila osem kľúčových dokumentov na zabezpečenie projektov informatizácie verejnej správy. Vytvára tak predpoklady pre riešenia 25 životných situácií, ktoré budú úrady schopné riešiť automaticky podľa princípu jedenkrát a dosť. Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ponúka rezortom nástroje na vytvorenie a poskytovanie jednotlivých služieb eGovernmentu pre občanov na úrovni 21 storočia.

 

Súčasťou schválených dokumentov je aj Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy na roky 2017 až 2020, ktorý prioritizuje jednotlivé projekty z pohľadu využiteľnosti občanov a firiem.

Dokumenty pripravil ÚPVII v spolupráci s odbornou verejnosťou plne v súlade s princípmi transparentnosti, otvorenosti a hodnoty za peniaze. Pripravili sme riešenia, ktoré môžu jednotlivé rezorty vziať a priamo použiť pri tvorbe svojich IT stratégií,“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Martina Slabejová.

Ide napríklad o automatické nastavenie životných situácií a implementačný prístup orientovaný na klienta, vyhľadávanie a navigáciu koncových používateľov služieb verejnej správy, ale aj verejne avizované možnosti realizácie platieb za služby VS, či rozvoj ultra rýchlej konektivity a ďalší rozvoj komunikačnej infraštruktúry v Slovenskej republike. „Koncepcia riadenia informatizácie verejnej správy zároveň dáva dôraz na doposiaľ zanedbávané oblasti  z rokov 2007-2013,  ako napríklad  manažment rizík alebo manažment prevádzky po skončení projektov,“ dodala Slabejová.

 

           V poňatí odbornej verejnosti ide o tri balíky riešení:

  •  „Lepšie dáta“ a „Lepšie služby“ zamerané na zvyšovanie úžitkovej hodnoty služieb pre občanov a podnikateľov a zvyšovanie otvorenosti a dôveryhodnosti verejnej správy.
  •  “Zdieľané služby (hybridného) vládneho cloudu” zamerané na zvyšovanie efektívnosti fungovania verejnej správy.
  • „Prierezové aktivity“ pre zabezpečenie lepšieho riadenia a realizácie cieľov informatizácie z pohľadu legislatívy, ochrany osobných údajov, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, prístupu k službám eGovernmentu (vysokorýchlostný internet /dátová konektivita), digitálnej inklúzie, komunikácie.

Detailný prehľad schválených dokumentov uvádzame v prílohe.

Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy a jednotný digitálny trh je poradný, koordinačný a iniciatívny orgán vlády Slovenskej republiky pre otázky týkajúce sa informatizácie, jednotného digitálneho trhu a digitalizácie verejnej správy orientovanej na poskytovanie elektronických služieb verejnej správy pre právnické osoby a fyzické osoby a elektronických systémov eGovernmentu, ako aj rozvoja ekonomického prostredia na Slovensku smerom k digitálnej ekonomike. V roku 2017 rokovala 4 krát a schválila 13 strategických dokumentov, ktoré rozpracovávajú Národnú koncepciu informatizáciu verejnej správy NKIVS.

Príloha:

Prehľad schválených dokumentov

 1. Detailný akčný plán informatizácie verejnej správy (2017 – 2020),
 2. Referenčná architektúra Informačného systému verejnej správy v cloude,
 3. Strategická priorita: Otvorené údaje
 4. Strategická priorita: Interakcia s verejnou správou, životné situácie a výber služby navigáciou,
 5. Strategická priorita: Rozvoj agendových informačných systémov a využívanie centrálnych spoločných blokov,
 6. Koncepcia riadenia informatizácie,
 7. Aktualizovaná metodika projektového riadenia
 8. Strategická priorita: Komunikačná infraštruktúra

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim