Preskočiť na obsah
26. septembra 2017

Slovensko má Digitálnu koalíciu

Digitálna koalícia (DK), ktorej predsedom predstavenstva je vicepremiér Peter Pellegrini, spája partnerov zo štátneho, súkromného, neziskového a akademického sektora v úsilí pripraviť Slovákov všetkých vekových kategórií na prácu a život v nastupujúcej digitálnej ekonomike. Každý z 21 signatárov zakladajúceho Memoranda dnes predstavil svoje detailné ciele. Sú zamerané na zlepšovanie digitálnych zručností študentov a na zvyšovanie digitálnej gramotnosti zamestnancov, ale aj nezamestnaných či podnikateľov. Slovensko tak nadviazalo na celoeurópsku iniciatívu Digital Skills and Jobs Coalition.  Predsedom výkonného výboru sa stal prvý viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

logo DK

„Ak chceme byť v technologickom centre Európy, tak sa musíme dostatočne vopred a dobre pripraviť na digitálnu transformáciu, ktorá je pred nami. V opačnom prípade hazardujeme s našou budúcnosťou, pretože môžeme skončiť ako manufaktúra EÚ,“ vyhlásil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.

Digitálna transformácia nie je pre Slovensko možnosť, ale nevyhnutnosť. Cieľom našej spoločnej  dlhodobej iniciatívy je zabezpečiť našim občanom uplatniteľnosť na meniacom sa trhu práce, v podnikaní, vede, výskum, či inováciách  a schopnosť konkurovať v digitálnej ére,“ dodal.

Zamestnania budúcnosti budú založené na zručnostiach, ktoré vyžadujú, aby vzdelávanie držalo krok s najnovším technologickým vývojom. Aktivity Digitálnej koalície budú preto inšpirované celoeurópskymi prioritami v oblasti digitálnej práce. Sú to napríklad štrukturálne zmeny vo vzdelávacom systéme, ktoré umožnia prípravu digitálne kvalifikovanej pracovnej sily, rozbehnutie projektov rekvalifikácie neuplatnených absolventov iných odborov do technických a IT smerov, či podpora dialógu medzi priemyslom a vzdelávaním. Podpisom memoranda prijali členovia konkrétne záväzky, na základe ktorých budú zrealizované napríklad nové predmety na stredných a vysokých školách, rekvalifikačné kurzy či semináre a workshopy.

„Slovensko má veľkú príležitosť byť lídrom nielen v automobilovom priemysle, ale aj v sektore informačných technológií. Má na to dobré predpoklady. Záujem ľudí, peniaze aj legislatívna a technická podpora Európy sú faktory, ktoré rozvoju sektoru informačných a komunikačných technológií nahrávajú. Vyplatí sa to všetkým, tak občanom, ktorým moderné technológie uľahčujú prácu i bežný život, podnikom, ako aj štátu. Verím, že s aktívnou pomocou a v spolupráci verejných inštitúcií, odbornej komunity, podnikateľov a tretieho sektora sa podarí tento potenciál naplno využiť,“ vyjadril sa Dušan Chrenek, vedúci zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

V EÚ v súčasnosti funguje 17 digitálnych koalícií a očakáva sa, že v priebehu tohto roka budú založené ďalšie (Pozn.: Digitálne koalície v EÚ)

 

Chceme sa stať technologickým centrom, nie manufaktúrou EÚ

„Ide o našu budúcnosť. Ak sa Slovensko podporou a rastom digitálnych zručností pripraví na digitálnu dobu, tak podniky zvládnu digitálnu transformáciu, ľudia nestratia prácu, naopak, s nadobudnutými digitálnymi zručnosťami budú úspešní aj v novovzniknutých povolaniach,” varuje 1. viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský.

Digitálna koalícia vypracuje štúdiu dopadov Priemyslu 4.0 a digitálnej transformácie. Na jej základe sa bude sústreďovať úsilie členov na pripravenosť Slovenska, napríklad aj na reformu školstva.

„Súčasný vzdelávací systém nie je schopný plniť túto úlohu. Digitálna koalícia preto môže byť veľmi užitočná v iniciácii širokého spektra procesov, ako je zvýšenie digitálnych zručností občana, zvyšovanie špičkových zručnosti IKT expertov a celkovej pripravenosti na Priemysel 4.0,“ uviedol M. Lelovský.

Medzi zakladajúcimi členmi DK sú Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), IT asociácia Slovenska, ministerstvo školstva, ministerstvo hospodárstva a ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ďalej sú to stredné a vysoké školy, významné IT firmy a ďalšie organizácie (viď príloha). Tento počet však nie je konečný, Digitálna koalícia bude ďalej silnieť a prijímať nových partnerov.

Činnosti DK vychádzajúce zo záväzkov budú financovať jednotliví členovia. Do budúcnosti sa počíta s kombinovanou podporou štátu a firiem. Organizačno-technické fungovanie DK finančne zabezpečí ÚPVII a ITAS. Výkonný výbor sa bude stretávať každý štvrťrok za účelom odpočtu svojich aktivít a prijatia nových členov.

 

Zoznam zakladajúcich členov Digitálnej koalície

 • Štátny sektor:
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Školstvo:
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Žilinská univerzita v Žiline
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove
 • Súkromný sektor:
 • CISCO
 • Microsoft
 • T-Systems
 • Soitron
 • Ďalšie organizácie:
 • Európska komisia
 • IT Asociácia Slovenska
 • Republiková únia zamestnávateľov
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Centrum vedecko-technických informácií SR
 • Združenie miest a obcí Slovenska
 • Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

 

Záväzky členov Digitálnej koalície

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim