Preskočiť na obsah
23. augusta 2019

ÚPVII uverejnil vyzvanie na projekt „Atlas pasívnej infraštruktúry“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu uverejnil vyzvanie na národný projekt „Atlas pasívnej infraštruktúry“ z dielne Ministerstva životného prostredia SR. Projekt s alokáciou 18,1 mil. eur a dĺžkou 30 mesiacov postupne prepojí informácie o umiestnení telekomunikačných, plynových, ale aj kanalizačných či elektroenergetických sietí a optimalizuje tak investičné rozhodnutia pri plánovaní infraštruktúry, zníži náklady na realizáciu rozkopávok, ale aj počet výluk a obmedzení v mestách i obciach.

Cieľom projektu je vybudovať  atlas pasívnej infraštruktúry, v ktorom bude zakreslená súčasná aj plánovaná infraštruktúra. Tá bude obsahovať umiestnenie telekomunikačných vedení a zariadení (pre mobilné a pevné), ale aj kanalizačné a postupne elektroenergetické siete, plynové distribučné siete (plynovody, prípojky, technické stanice), ako aj rozvody tepla teplárenských spoločností.

Atlas pasívnej infraštruktúry bude podľa princípu „jedenkrát a dosť“ poskytovať informácie o fyzickej infraštruktúre prevádzkovateľom sietí i všetkým inštitúciám štátnej a verejnej správy, ktorým legislatíva stanovuje povinnosť  spracovávať informácie o fyzickej infraštruktúre v rámci svojich aktivít.

Národní regulátori majú právo získať relevantné informácie o umiestnení, kapacite a dostupnosti sietí a ďalších prístupových prvkov infraštruktúry. Systém bude zahŕňať dáta približne 2 000 prevádzkovateľov sietí s cieľom, aby vzájomne v tomto smere spolupracovali a táto spolupráca bola zo strany štátu centrálne koordinovaná.

„Národný projekt z dielne rezortu životného prostredia je podporným nástrojom v rámci európskej politiky ‚Digitálna Agenda pre Európu‘ a hlavný prínos očakávame v oblasti budovania širokopásmového internetu, keďže do oblasti digitálneho hospodárstva budú smerovať výrazné investície EÚ“, približuje Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII a dáva: „Ak operátori budú mať informácie, kde sa plánujú položiť siete, bude pre nich lacnejšie, ak si doložia svoje káble v rámci jednej rozkopávky a skôr sa im vrátia investície. Bude tak možné položiť siete aj v menej investične návratných oblastiach a pokryť ich internetom“.

Atlas bude prepojený s informačným systémom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ale aj s tými geografickými systémami, ktoré využívajú geografické údaje o fyzickej infraštruktúre.

Systém bude budovaný na medzinárodnom štandarde INSPIRE a jeho realizácia je podmienená smernicou Európskej únie, podľa ktorej by mali mať príslušné orgány každej krajiny najmä
z environmentálnych dôvodov možnosť ukladať  a spoločne využívať jednotlivé prvky siete, ako napríklad káblovody, rúry, stožiare, vstupné šachty, rozvodné skrine, antény, veže a iné nosné zariadenia, budov alebo vstupov do nich, ako aj lepšie koordinovať rozkopávky.

Ministerstvo životného prostredia SR realizuje národný projekt „Atlas pasívnej infraštruktúry“ v rámci prioritnej osi 7 operačného programu Integrovaná infraštruktúra, špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN.  Celková hodnota projektu predstavuje sumu 18 186 306 EUR.

Vyzvanie na uvedený národný projekt je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 25.10.2019.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim