Preskočiť na obsah
23. júla 2019

ÚPVII uverejnil výzvu k národnému projektu finančnej správy

Ochrániť citlivé dáta daňových poplatníkov, zabrániť krádeži identít, zmodernizovať informačný systém Finančnej správy Slovenskej republiky (FS SR) si kladie za cieľ národný projekt pod názvom Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného  informačno-komunikačného systému FS SR. Vyzvanie na projekt, ktorý schválil 12. Riadiaci výbor pre OP II, uverejnil Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Národný projekt spadá pod špecifický cieľ 7.9. Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti. Finančná správa ním reaguje na zistenia z výstupu z auditu CSIRT, konkrétne na povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákonov, ako aj z Koncepcie kybernetickej bezpečnosti SR.

V súvislosti s neustále rastúcou aktivitou podnikateľov aj občanov v digitálnom priestore je nevyhnutné, aby aj Slovenská republika reagovala na opatrenia obsiahnuté v Stratégii kybernetickej bezpečnosti EÚ. Dôvodom sú aj neustále nové výzvy, ktorým čelia inštitúcie štátnej správy v tak dynamicky sa rozvíjajúcom odvetví, akým je informačná a kybernetická bezpečnosť so zámerom ochrániť informácie o občanoch i podnikateľských subjektoch.

Finančná správa pracuje s vysoko citlivými dátami všetkých daňových subjektov, ktoré musí chrániť a adekvátne vyhodnocovať.  S cieľom v čo najväčšej miere zabrániť možným hrozbám a ochrániť citlivé dáta sa zameria na implementáciu nového, moderného hardwaru (HW) a softwaru (SW) do svojej informačnej siete.

Výstupom projektu bude vybudovanie nosnej infraštruktúry na monitoring, analýzu i aktívnu ochranu pred kybernetickými hrozbami v rámci finančnej správy, vybudovanie samostatnej nosnej siete na odhaľovanie útokov či analytického centra pre posudzovanie jednotlivých druhov správania sa zamestnancov, ako aj samotnej siete.

Projekt počíta s nákladmi v hodnote 43 374 581 EUR. Tie zahŕňajú nielen obstaranie HW  a SW častí informačného systému, ale aj licencie a odborné školenia zamestnancov. Ich výšku ovplyvňuje najmä špecificky obstarávaný HW a SW, ktorý musí spĺňať prísne podmienky kybernetickej bezpečnosti. Konečnú cenu projektu môže ešte znížiť verejné obstarávanie.

Vyzvanie na národný projekt „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému finančnej správy“, je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 23.09.2019.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim