Preskočiť na obsah
30. apríla 2020

Úrad vicepremiérky dvíha latku pre kvalitu IT projektov

Od 1. mája, nadobudne účinnosť nová Vyhláška o riadení projektov z dielne úradu vicepremiérky Veroniky Remišovej. Vznikla ako nástroj pre výrazné zvýšenie kvality realizovaných projektov a zavádza viaceré nové povinnosti pre všetky projekty v štátnom IT. Medzi ne patrí napríklad povinnosť rozdeliť projekt na menšie celky, postupné testovanie vytvorených funkcionalít, vytváranie prototypov, dôraz na vizuálne komponenty, ale aj povinné zverejňovanie projektových zámerov a projektovej dokumentácie pred spustením verejného obstarávania a mnohé ďalšie.

„Projekty štátneho IT sa často budovali za zatvorenými dverami, nebolo vždy jasné, na čo majú slúžiť a už vôbec, aký je ich prínos a v čom skutočne pomôžu ľuďom. Tomuto je koniec“, hovorí vicepremiérka Veronika Remišová.

Nová ucelená vyhláška definuje celý proces riadenia projektov vrátane povinností pre jednotlivé zúčastnené strany, ktorými sú hlavne ministerstvá a ich rozpočtové a príspevkové organizácie. Tá je výsledkom práce odborníkov na úrade vicepremiérky. Svoje podnety a pripomienky poskytlo aj Slovensko.Digital či zástupcovia samospráv. Odborníci z oblasti IT sa najviac vyjadrovali k vizuálnym komponentom projektových riešení teda tomu, čo na obrazovke vidí občan alebo podnikateľ, keď komunikuje so štátom, ako sú napríklad formuláre na slovensko.sk.

Vyhláška popisuje jednotlivé kroky pri návrhu, realizácii a uvedení projektu do života. Pričom stanuje povinnosť, že nasledujúca fáza projektu sa môže začať až po uverejnení dokumentov predchádzajúcej fázy jeho životného cyklu v systéme metaIS. Už sa teda nemôže stať, že sa začne s realizáciou projektu bez toho, aby nebola úplne dokončená jeho prípravná fáza. Zavádza sa tzv. iniciačná fáza projektu, ktorá presne popisuje všetky činnosti, ktoré musia byť zrealizované pred vyhlásením verejného obstarávania a až do momentu podpisu zmluvy s dodávateľom.

V praxi sa totiž často stávalo, že sa spúšťali verejné obstarávania bez toho, aby bola poriadne pripravená dokumentácia. Jej nedostatočná kvalita viedla k zvyšovaniu predpokladanej ceny zákazky, budovali sa systémy, ktoré nereflektovali na požiadavky používateľov a  v konečnom dôsledku projekt nedosiahol plánované úspory.

Medzi ďalšie novinky patrí aj rozdelenie projektu na menšie celky, teda agilný vývoj projektu, budovanie projektu po častiach a ku každej sa vypracuje vyhodnotenie návratnosti projektu a používateľ poskytne spätnú väzbu na prototyp.

Veľký dôraz sa kladie na samotnú vizualizáciu, ktorú používateľ uvidí a bude používať. Tvorbe týchto vizuálnych komponentov v podobe rôznych formulárov, aplikácií, elektronických služieb, a pod. bude predchádzať používateľský prieskum a grafický návrh, ako bude výsledný produkt vyzerať. Veľkou novinkou je, že pred dokončením projektu budú povinné tzv. user experience testy. Používatelia si teda sami vyskúšajú, či je pre nich dané rozhranie užívateľsky prijateľné a v praxi bude mať aj skutočný prínos.

ÚPVII bude takto po novom schvaľovať všetky projekty nad 1 milión eur, vrátane tých, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. V riadiacich a projektových tímoch budú po novom zastúpení aj vlastníci procesov, teda úradníci, ktorí budú systém používať pri vybavovaní agendy, čím eliminujeme časté dodatočné zmeny systémov, ktoré prevádzku zbytočne predražovali.

„Vyhláška síce neprináša sankcie v prípade jej nedodržania zo strany štátnych inštitúcií, ale je jasným signálom, že dochádza k zmene a výrazne sa ´dvíha latka´ pre kvalitu pripravovaných projektových riešení“, dopĺňa Veronika Remišová.

Stručný popis nového projektového riadenia podľa novej vyhlášky:

Stručný popis nového projektového riadenia podľa novej vyhlášky:

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim