Preskočiť na obsah
4. decembra 2018

V Bruseli rokovali ministri pre telekomunikácie, diskutovali najmä o legislatíve

Dňa 4.12.2018 sa v Bruseli uskutočnilo rokovanie Rady ministrov pre telekomunikácie, ktorej predsedal rakúsky minister dopravy, inovácií a technológií Norbert Hofer. Európska komisia bola zastúpená podpredsedom pre jednotný digitálny trh Andrusom Ansipom a komisárkou pre digitálnu ekonomiku a spoločnosť Maríyou Gabriel. Slovenskú delegáciu viedla zástupkyňa stáleho predstaviteľa Európskej únie (EÚ), veľvyslankyňa Petra Vargová spoločne so zástupcom Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Milošom Koterecom.

Hlavný program rady sa týkal najmä diskusie ministrov k dvom návrhom legislatívy. Išlo o nariadenie pre nový program Digitálna Európa na obdobie rokov 2021-2027 a nariadenie o ochrane súkromia v elektronických komunikáciách (ePrivacy).

Rada prijala dohodu členských štátov k novému programu pre digitálnu Európu na nadchádzajúce obdobie rokov 2021-2027. Viacero členských štátov vrátane Slovenska síce predmetné nariadenie v záujme dosiahnutia jednotného kompromisu podporilo, avšak tieto krajiny sa postavili proti obmedzeniu prístupu na trh pre európske firmy, ktoré sú manažérsky kontrolované z tretích krajín v špecifických cieľoch, ako je umelá inteligencia či superpočítače (HPC) nad rámec pôvodne stanovenej hranice na úrovni aktivít v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Finančná stránka nariadenia, ktorá predpokladá celkový rozpočet na úrovni 9,2 miliardy eur na projekty IKT, bude ešte predmetom iných dohôd.

„Obmedzenie trhu súčasným selektívnym a protekcionistickým prístupom môže vážne ohroziť konkurencieschopnosť EÚ, ako aj jej inovačný potenciál v nastupujúcich technologických megatrendoch,” uviedol Miloš Koterec.

Ministri zároveň diskutovali o nariadení k elektronickému súkromiu (ePrivacy). Debata však nepriniesla zásadnejší posun, nakoľko mnoho právnych aj technických otázok zostáva ešte otvorených, ako sú napríklad rozsah právnej regulácie, súlad s ochranou osobných údajov (GDPR), nadčasovosť riešenia, či dosiahnutie rovnováhy medzi dôveryhodnosťou a ochranou súkromia na jednej strane a podporou inovácií na strane druhej.

Petra Vargová v tejto súvislosti uviedla, že „Slovensko sa prikláňa v citlivej problematike spracúvania údajov k flexibilnému a nadčasovému riešeniu, keďže navrhovaný zoznam výnimiek nie je dostatočný. Domnievame sa, že môže nastať konflikt už s prijatým nariadením o ochrane osobných údajov.“

Na záver rady sa ministri osobitne poďakovali za výbornú prácu predchádzajúcim predsedníctvam, ktoré sa podpísali pod schválenie dôležitého telekomunikačného balíčka. V novembri ho finálne odsúhlasil Európsky parlament v Štrasburgu. Ministri uviedli, že stratégia o jednotnom digitálnom trhu, ktorá je takmer dokončená (zostáva formalizovať 11 z 30 legislatívnych návrhov), umožní Európe dobehnúť vyspelé globálne ekonomiky a zároveň zjednoduší život občanom a podnikateľom.

Na záver zasadnutia prezentovalo nadchádzajúce rumunské predsedníctvo svoj program a priority v rámci jednotného digitálneho trhu, kde sa bude snažiť finalizovať zostávajúce otvorené návrhy legislatívy.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim