Preskočiť na obsah
2. júla 2018

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti pre národný projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe”.

Zámerom je, aby sa k tomuto pripravovanému národnému projektu mohla vyjadriť odborná verejnosť a ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy.

Národný projekt je zameraný na plnenie Špecifického cieľa 7.9: Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti, ktorý prebieha v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť.

Hlavným cieľom národného systému riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo VS je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej aj „jednotky CSIRT“) na celonárodnej úrovni. Úlohou jednotiek CSIRT je vykonávanie preventívnych a reaktívnych opatrení v oblasti svojho pôsobenia a poskytovanie relevantných informácií o kybernetických incidentoch národnej jednotke CSIRT a vládnej jednotke CSIRT. Oblasť pôsobenia národného systému je vymedzená na ochranu informačných systémov (ďalej aj „IS“) v rámci príslušných podsektorov sektora č. 10 „Verejná správa“ podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o kybernetickej bezpečnosti“).

Kompletný materiál k štúdii uskutočniteľnosti je dostupný v MetaIS na priamych linkách štúdie:

https://wiki.finance.gov.sk/display/SU/SU-MD-su_132

https://wiki.finance.gov.sk/pages/viewpage.action?pageId=28606631

alebo ako dokumenty na stiahnutie:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/6c434eaa-7a1f-d991-7a03-175c886106c5?tab=documents

 

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe možno zasielať do 9. júla 2018 prostredníctvom formulára xls na e-mailovú adresu: su132@vicepremier.gov.sk.

Verejné pripomienkovanie štúdie sa bude konať 11. 07. 2018 o 10:00 v hoteli Bôrik, Vašu účasť, prosím, nahláste na e-mailovú adresu: su132@vicepremier.gov.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim