Preskočiť na obsah
20. marca 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti projektu Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, príp. sa ich to nejako týka.

Projekt je kľúčových nástrojom pre  zefektívnenie celkového riadenia a interného chodu úradu a to cez vytvorenie a implementácia vertikálnych procesov riadenia a kontroly, zjednodušenie a modernizáciu schvaľovacích postupov, odstraňovanie administratívnej záťaže odborných pracovníkov, ako aj interného plánovania a účtovania nákladov a úloh na jednotlivé organizačné útvary (cost a profit centrá).

Výsledkom tohto projektu bude výrazné zlepšenie riadenia ľudských a finančných zdrojov ÚPVII a zefektívnenie vnútorných procesov inštitúcie, čo umožní presmerovať zdroje k základným činnostiam úradu. Jednotlivé aktivity a projekty ÚPVII budú takto pravidelne monitorované čím sa minimalizujú riziká spojené s nenapĺňaním hlavných cieľov úradu, a to z pohľadu ekonomickej efektívnosti, odbornej garancie ako aj časových termínov. Správne nastavenie týchto procesov a ich aplikácia v rámci inštitúcie bude mať za následok v budúcnosti stransparentnenie jednotlivých aktivít a finančných tokov v rámci úradu voči interným zamestnancom ako aj širokej verejnosti.

Realizácia tohto projektu umožní odhaľovať slabé miesta v plánovaní a riadení inštitúcie a následne ich elimináciou umožní postupné znižovanie a optimalizáciu výdavkov na prevádzkové náklady úradu, spotrebu tovarov a služieb a zároveň optimalizáciu kvality a dostupnosti služieb pre zamestnancov. Tieto reformy budú podporené informačným systémom, ktorý automatizuje väčšinu novonavrhnutých procesov, čo povedie k ďalším úsporám času a k zvýšenie transparentnosti. Rovnako bude pre udržanie novej úrovne riadenia a podpory veľmi nápomocné aj plánované zamestnanie uvažovaných analytikov po ukončení projektu v riadiacich a podporných štruktúrach úradu, čím sa know-how získané počas projektu efektívne využije.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „ Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“, sa uskutoční vo štvrtok 28. marca 2019 o 15:00 hod. v priestoroch Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15,  2. poschodie – zasadačka Londýn.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti a CBA, formulár na pripomienkovanie sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: magdalena.klucarova@vicepremier.gov.sk  do 26.3.2019, 16:00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu pozvanky@vicepremier.gov.sk do 26.3.2019 do 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim