Preskočiť na obsah
15. mája 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti “Konsolidovaná analytická vrstva”

Štúdia uskutočniteľnosti vznikla, aby navrhla rámec pre projekt Konsolidovaná analytická vrstva (ďalej len KAV). Ide o zásadný krok k vytvoreniu možností pre lepšiu podporu využitia analytických údajov v rozhodovacích procesoch verejnej správy.

Projekt Konsolidovaná analytická vrstva je súčasťou riešenia princípov definovaných v strategickej priorite Manažment údajov a implementáciu konceptu „Data-driven state“ (teda štátu, ktorý funguje na základe využívania dát).

Implementáciu tohoto konceptu do praxe si vyžaduje aj výrazne zlepšenie využívania a spracovania údajov na analytické účely inštitúciami verejnej správy. Štát by mal prijímať rozhodnutia na základe najlepších znalostí, ktoré sú k dispozícii. Takáto transformácia si vyžaduje okrem riadenia životného cyklu dát aj zmenu spôsobu rozhodovania v samotných procesoch. Je potrebné zabezpečiť, aby inštitúcie vedeli, ako reálne používať údaje a tiež, aby rozhodovanie na základe údajov bolo možné (a kde sa dá i automatizované). Znamená to vytvorenie podmienok pre maximálne využitie potenciálu, ktorý je možné vyťažiť z údajov. Znamená to tiež transformáciu fungovania organizácií a procesov vo verejnej správe tak, aby boli tieto analýzy efektívne používané a zároveň zverejňované vo vhodnej vizuálnej podobe pre verejnosť.

Problematika analytického spracovania údajov vo verejnej správe a ich ďalšieho využitia pre lepší návrh politík si vyžaduje odbornú koordináciu aktivít, ako je zber dát, čistenie a spracovanie dát, sprístupnenie údajov a zároveň technickú prevádzku riešení a odbornú asistenciu pri využívaní moderných analytických nástrojov.

Účelom tohto projektu je preto pomôcť vybraným inštitúciám verejnej správy (ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy a vybrané orgány verejnej správy):

  • zabezpečiť základnú dátovú infraštruktúru pre analytické jednotky a ďalšie inštitúcie vo verejnej správe,
  • zabezpečiť dostatočne kvalitné údaje, rýchlo a bez problémov (v rámci takzvanej konsolidovanej analytickej vrstvy),
  • ponúknuť inštitúciám najmodernejšie analytické nástroje formou SaaS služieb,
  • implementovať pilotné prístupy k reforme fungovanie na základe lepšieho využitia údajov a podporiť tak  lepšie rozhodovanie na základe údajov v praxi.

Dokumenty na stiahnutie.

Pripomienky (formulár (XLSX, 12,7 kB)) zasielajte do 20.5.2019 e-mailom na adresu:  robert.suja@vicepremier.gov.sk

Verejná konzultácia sa bude konať 21.5.2019 o 14:30 hod. na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava v zasadačke Londýn. Vašu účasť z kapacitných dôvodov prosíme vopred nahlásiť na e-mailovú adresu robert.suja@vicepremier.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim