Preskočiť na obsah
20. marca 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“

Štúdia uskutočniteľnosti „Otvorené údaje 2.0 – Rozvoj centrálnych komponentov pre kvalitné zabezpečenie otvorených údajov“ vznikla, aby navrhla rámec pre rozvoj centrálnych technických komponentov a prostriedkov na trvalé sprístupňovanie otvorených údajov verejnej správy SR, zdôvodnila potrebu, opodstatnenosť a prínosy realizácie projektu. Štúdia uskutočniteľnosti nadväzuje na EVS projekt, ktorý sa venuje posilneniu personálnych kapacít a ich kompetencií v oblasti otvorených údajov.

Dôvodom pre vykonanie štúdie a následnú realizáciu projektu sú zároveň úlohy a opatrenia definované vo viacerých koncepčných a strategických dokumentoch:

  • Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020), kapitola 7.3.2
  • Operačný program Integrovaná infraštruktúra, kapitola  2.7.4.1,
  • Stratégia a akčný plán sprístupnenia a používania otvorených údajov verejnej správy, kap. 5,
  • Programové vyhlásenie vlády SR, kap. 1 a kap. 5,
  • Národná koncepcia informatizácie verejnej správy Slovenskej republiky,
  • Dokument Strategickej priority Manažment údajov,
  • Dokument Strategickej priority Otvorené údaje.

Dôvodom pre vykonanie štúdie uskutočniteľnosti a realizáciu projektu je potreba ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry pre sprístupnenie otvorených údajov pre naplnenie národných cieľov v tejto oblasti. Projekt eDemokracia a otvorená vláda vytvoril základné prostredie pre zverejňovanie otvorených údajov.  Avšak rovnako, ako ide vývoj v tejto oblasti dopredu, musí aj UPVII ako správca existujúcich centrálnych komponentov, reagovať na najnovšie trendy a požiadavky komunity využívajúcej otvorené údaje, čo si vyžaduje investície do  ďalšieho rozvoja centrálnej infraštruktúry.

Dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú na adrese:

https://metais.finance.gov.sk/studia/detail/635b50c2-c482-049f-c6a3-1f5eca675621?tab=documents

Pripomienky zasielajte do 27.3.2019 e-mailom na adresu:  milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk

Verejná konzultácia sa bude konať 28.3.2019 o 12:00 hod. na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15, Bratislava v zasadačke Londýn. Vašu účasť z kapacitných dôvodov prosíme vopred nahlásiť na e-mailovú adresu milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim