Preskočiť na obsah
15. mája 2019

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „ Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti “

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, príp. sa ich táto téma týka.

IT sektor patrí vďaka kybernetickým útokom medzi najzraniteľnejšie odvetvia ekonomiky s veľkým potenciálom škôd. Slovensko sa aj vďaka svojmu členstvu v EÚ a NATO stáva cieľom štátmi a nadnárodnými skupinami financovanej špionáže. Takéto útoky sa spravidla veľmi ťažko odhaľujú a majú potenciálne veľký dosah. Na mitigáciu tohto rizika treba mať dobre vyškolených a pripravených ľudí a expertov. Aj z legislatívy (Zákon o kybernetickej bezpečnosti) a zo schválenej  Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 vyplýva potreba investícii do bezpečnosti nielen prostredníctvom HW a SW výbavy, ale aj prostredníctvom výchovy, školenia a tréningu zamestnancov verejnej správy.

Tento projekt má za cieľ pomôcť zvýšiť kybernetickú bezpečnosť prostredníctvom tréningu všetkých zamestnancov štátnej správy a štátnych expertov, ktorí môžu pomôcť v reakcii na tieto incidenty, a to konkrétne v nasledovných oblastiach:

  • efektívnejšie predchádzanie a detekcia kybernetických incidentov v prostredí verejnej správy,
  • efektívnejšia reakcia na kybernetické incidenty v prostredí celého hospodárstva.

Výsledkom projektu bude platforma a obsah na realizáciu školení pre zamestnancov VS ako aj digitálna tréningová aréna na realizáciu tréningov špecialistov na IT bezpečnosť v prostredí verejnej správy. V rámci projektu budú vytvorené:

  • tréningová platforma,
  • školiaci obsah, t.j. tréningové scenáre a školiace materiály,
  • HW a SW infraštruktúra pre samotné tréningové scenáre,
  • tréningové učebne.

Verejné prerokovanie štúdie uskutočniteľnosti projektu „ Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti“, sa uskutoční v piatok 24. mája 2019 o 13:00 hod. v priestoroch Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Štefánikova 15,  2. poschodie – zasadačka Londýn.

Dokumenty – Štúdia uskutočniteľnosti a CBA, formulár na pripomienkovanie sú k dispozícii v Meta IS na nižšie uvedenom linku.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti  je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: ervin.simko@vicepremier.gov.sk do 21.5.2019, 16:00 hod.

Z kapacitných dôvodov prosíme o potvrdenie účasti na verejnom prerokovaní zaslaním emailu na adresu pozvanky@vicepremier.gov.sk do 22.5.2019 do 16:00 hod.

Dokumenty na stiahnutie.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim