Preskočiť na obsah
4. decembra 2017

Voľný pohyb dát na vnútornom trhu ako hlavná téma stretnutia ministrov

Brusel, 4. december 2017 – Na konci estónskeho predsedníctva sa v pondelok v Bruseli uskutočnilo posledné stretnutie ministrov zodpovedných za telekomunikácie a digitálnu agendu, ktorej predsedala estónska ministerka pre podnikanie a informačné technológie Urve Palo.

Ministri mali na stole celý rad dôležitých návrhov. Hlavnou témou bola však diskusia o budúcom nariadení, ktorým sa má otvoriť voľný pohyb dát v cezhraničných transakciách na vnútornom trhu a o zrušení neodôvodnených obmedzení pre dátové operácie. Aj keď medzi členskými krajinami existuje dohoda na tom, že princíp voľného toku dát je nutné zaviesť do európskeho práva a vytvoriť tak stimul pre rozvoj dátového hospodárstva, ich názory sa líšia najmä v tom, čoho všetkého by sa nariadenie malo týkať a čoho nie, vrátane dát verejného sektora. Slovensko, ktoré v tomto bode zastupovala veľvyslankyňa Petra Vargová, uviedlo: Ak by sme nevyužili predložené nariadenie na úpravu nezodpovedaných otázok bezpečnosti, zodpovednosti a kvality spracúvaných dát, prišli by sme o vzácnu príležitosť nastaviť pravidlá v čase, keď dátová revolúcia v celom globálnom priestore naberá na obrátkach. Je evidentné, že tento trend bude ďalej pokračovať, pričom našu spoločnosť a ekonomiku dostane do novej etapy digitálnej transformácie“

Rada ministrov následne prijala všeobecné smerovanie k návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje orgán BEREC (Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie). Cieľom návrhu je posilniť jeho inštitucionálnu úlohu vzhľadom na meniaci sa trh a technologické protredie. Rada ďalej zobrala na vedomie správu o pokroku týkajúcu sa návrhu nariadenia o rešpektovaní súkromného života a o ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách (tzv. nariadenie o e-Privacy).

Ministri počas obeda diskutovali o dlhodobej udržateľnosti investícií do digitálnych sietí a služieb, o hlavných prekážkách verejných investícií, či o možnostiach vzájomnej synergie verejnej a súkromnej spolupráce. Zhodli na potrebe dobudovať infraštruktúru pre digitálne služby, ktorá je základným predpokladom pre nástup 5G sietí.  Ďalej uviedli, že je nutné vytvoriť vhodný legislatívny rámec a podmienky pre férovú hospodársku súťaž s cieľom povzbudiť súkromný sektor k ďalším investíciám. Úlohou členských krajín je okrem iných vecí tiež podpora digitálnych zručností a koordinácia na úrovni EÚ v oblasti kvalifikácií. Dôležité bude tiež upraviť pravidlá pre štátnu pomoc, aby rýchle zavádzanie digitálnych sietí vrátane širokopásmového pripojenia mohlo nerušene pokračovať.

V rámci popoludňajšej diskusie Európska komisia poskytla informácie k cestovnej mape pre uvedenie technológií 5G do prevádzky, kde sa zdôraznil ako kľúčový prvok včasné uvoľnenie spektra; potom k súčasnému stavu smernice, ktorou sa zriaďuje európsky kódex pre elektronické komunikácie a k záverom Rady o budovaní silnej kybernetickej bezpečnosti vrátane akčného plánu na ich vykonávanie.

Na záver zasadnutia nadchádzajúce bulharské predsedníctvo priblížilo svoje priority, ktorými sú predovšetkým do konca júna 2018 dosiahnutie politickej dohody s Európskym parlamentom ku kódexu pre elektronické komunikácie, pri voľnom pohybe dát a tiež dosiahnuť dohodu Rady o nariadení e-Privacy.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim