Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Vyšehradská konferencia k umelej inteligencii

Dňa 11. októbra 2018 sa v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli konala medzinárodná konferencia Vyšehradskej skupiny k umelej inteligencii. Konferenciu organizovalo Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri EÚ v spolupráci so Styčnou kanceláriou pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) a krajinami vyšehradskej štvorky, politickej a kultúrnej aliancie štyroch stredoeurópskych štátov.

Cieľom podujatia bolo vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu uznávaných expertov, profesionálov, výskumníkov a odborníkov z rôznych oblastí hospodárstva a spoločnosti, ktorí sú priamo konfrontovaní so zavádzaním a skutočným uplatňovaním riešení umelej inteligencie. Konferencia nadviazala na stratégiu Európskej komisie k umelej inteligencii pre Európu a tiež na spoločné vyhlásenie krajín V4 k umelej inteligencii, ktoré bolo prezentované počas Digitálneho dňa 2018 v Bruseli.

Konferenciu v počte 120 účastníkov z členských štátov, európskych inštitúcií, priemyselných a občianskych združení a  iných hostí  otvorila zástupkyňa stáleho predstaviteľa, veľvyslankyňa Petra Vargová. Následne vystúpili s troma hlavnými príhovormi poslanec Európskeho parlamentu Miroslav Mikolášik, generálny riaditeľ Spoločného výskumného centra Európskej komisie Vladimír Šucha a generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy Miloš Koterec.

Podujatie ďalej pokračovalo v štyroch hlavných paneloch, ktorých témami boli veda, výskum a vývoj; priemysel a hospodárstvo; spoločenské zmeny a vplyv umelej inteligencie na pracovný trh a nakoniec umelá inteligencia v kontexte kybernetickej vojny. V každom paneli boli zastúpené krajiny vyšehradskej skupiny a jeden zástupca medzinárodnej organizácie, a to z Európskej komisie, OECD a NATO.

Slovenských rečníkov zastupovala Ivana Budinská zo Slovenskej akadémie vied, Radoslav Danilák, zakladateľ spoločnosti Tachyum a Marek Havrda zo spoločnosti GoodAI.

Hlavným mottom konferencie sa stala kooperácia a to nie len medzi V4 krajinami, ale naprieč celou Európou. Umelá inteligencia nie je novým pojmom, no práve teraz sa stáva témou a oblasťou, ktorej je nutné začať sa naplno venovať. Pokiaľ chceme naozaj profitovať z umelej inteligencie, limitovať hrozby a maximalizovať jej možné benefity, musíme vytvoriť spoločnú stratégiu na európskej úrovni. Taktiež je potrebné, aby EÚ investovala do výskumu a inovácií a zamerala sa najmä na oblasti, v ktorých je v súčasnosti lídrom, ako sú robotika, autonómne vozidlá či biotechnológie. Pokiaľ veríme v to, že naše hodnoty sú pre nás dôležité, musíme vytvoriť podmienky pre najlepších vedcov a výskumníkov, aby zostali v Európe a vytvárali umelú inteligenciu, ktorá bude slúžiť európskym občanom a podnikom.

Dôležitým bodom debát sa stali dáta, ktoré môžeme považovať za nové zlatoUmelá inteligencia nie je možná bez dát, sú jej stavebným prvkom, avšak stále je veľkou výzvou, ako s nimi správne narábať, ako vytvoriť podmienky pre ich bezpečnosť, objektívnosť, dôveryhodnosť, či vôbec ako obrovské množstvá dát spracovávať. Musíme sa tiež pripraviť  na sociálno-ekonomické zmeny, ktoré umelá inteligencia prináša a zabezpečiť vhodný etický a právny rámec. Rečníci zhodne konštatovali, že chcú prispieť k európskemu záväzku zostať v popredí tejto technologickej revolúcie. V prípade aplikácie nových technológií, ktoré sú prepojené s budovaním veľkých datacentier,  sa  veľkou otázkou stáva aj spotreba elektrickej energie, ktorá v globálnom rámci prudko rastie.

Ďalšou veľkou témou podujatia bola otázka zamestnanosti a umelej inteligencie. Vďaka umelej inteligencii a pokročilej robotizácii v priemysle síce vznikne veľa nových profesií, no v budúcnosti mnoho z nich aj zanikne, resp. budú plne automatizované strojmi. Slovensko je podľa OECD v týchto ukazovateľoch azda najohrozenejšia krajina v celej EÚ, kde v nasledujúcich rokoch môže prísť k automatizácii až 33% profesií, čo nie sú práve tie najpozitívnejšie vyhliadky. Najrizikovejšie sú práve nízko profilové povolania, ktoré sú v súčasnosti aj najmenej platené. Aby Európa vedela zabezpečiť požiadavky pracovného trhu, bude potrebná veľká zmena v myslení, vo vzdelávaní a pracovnej flexibilite. Sami ešte nevieme, aké turbulencie umelá inteligencia prinesie, no treba sa pripraviť na všetky možné scenáre. Bude nevyhnutné získavať digitálne znalosti a kompetencie, no kľúčovými sa v budúcnosti stane “4K“ – kooperácia, komunikácia, kreativita a kritické myslenie. Práve tieto vlastnosti nám dajú komparatívnu výhodu pri porovnávaní sa s robotmi či inou formou umelej inteligencie.

Posledný panel podujatia previedol účastníkov témou kybernetickej bezpečnosti a hybridných hrozieb. V tejto sfére sa už teraz posúvame k autonómnym zbraňovým systémom, ktoré sú na ovládanie, či vôbec na samotné pochopenie ľuďmi veľmi zložité a komplikované, preto ich bude ovládať (už ovláda) umelá inteligencia. Veľká výzva mimo iného stojí pred právnikmi, ktorí budú musieť riešiť otázky zodpovednosti jednotlivých autonómnych systémov a aplikácia medzinárodného práva v kybernetickom prostredí.

Umelá inteligencia je vysoko aktuálnou témou v Európe, kde krajiny V4 aj týmto podujatím ukázali, že ciele a výzvy digitálnej transformácie neberú na ľahkú váhu a chcú takto prispieť k európskemu záväzku zostať v popredí technologickej revolúcie.