Preskočiť na obsah
27. septembra 2021

Novovzniknuté združenie Smart Mobility Slovakia pomôže lepšie presadiť riešenia inteligentnej mobility v našej krajine

Prinášať riešenia inteligentnej mobility do bežnej praxe na Slovensku pomôže združenie Smart Mobility Slovakia. Vzniklo ako formálny predstaviteľ ekosystému inteligentnej mobility, aby posilnilo spoluprácu kľúčových partnerov doma aj v zahraničí. Centrálnym komunikačným bodom združenia sa stane portál smartmobility.gov.sk. 

Vznik platformy Smart Mobilita Slovakia (Inteligentná mobilita Slovenska) iniciovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako súčasť aktivít národného projektu zameraného na rozvoj inteligentnej mobility, ktorý od roku 2019 realizuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Poslaním združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku a popri lepšom, efektívnejšom a environmentálne udržateľnom riešení dopravy prispievať k rastu konkurencieschopnosti a výkonu slovenskej ekonomiky.

V rámci platformy spolupracujú všetci relevantní aktéri – verejná správa, podniky, univerzity a mimovládne organizácie.

„Zastrešenie ekosystému inteligentnej mobility formou záujmového združenia právnických osôb posilní priestor na ďalšiu spoluprácu aj so zahraničnými partnermi. V združení už dnes pracujú špičkoví experti a motivuje ich silný spoločný cieľ – zavedenie smart riešení do reálneho života slovenských miest a regiónov,“ skonštatovala po oficiálnom zaregistrovaní združenia vicepremiérka Veronika Remišová.

Dôležitým prvkom rozvoja inteligentnej mobility je využívanie inovácií v  podnikateľskom prostredí a inovačných projektoch. Bez ich zavádzania do praxe by najmä slovenský automobilový priemysel, ale aj viaceré ďalšie nosné odvetvia ekonomiky stratili svoju konkurencieschopnosť.

Je veľmi dôležité nielen sledovať globálne trendy v doprave, v logistike, či v telekomunikačných technológiách, ale tie najlepšie riešenia aj postupne pretaviť do slovenskej reality. Iba tak dokážeme udržať krok so zvyškom sveta,“ dodal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Dôležitou úlohou združenia je komunikácia a predstavovanie tém inteligentnej mobility verejnosti. Na komunikáciu smerom k odbornej aj širokej verejnosti je určený  portál smartmobility.gov.sk,  ktorý sa stane centrálnym uzlom na získavanie informácií v téme inteligentnej mobility.

Členovia združenia Smart Mobility Slovakia

Platforma Inteligentná mobilita Slovenska vznikla ako aktivita národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobilityna podporu spolupráce štátu, vedy, podnikov a občianskej spoločnosti v tejto rozvíjajúcej sa oblasti. 

Popri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstve dopravy a výstavby SR sú zakladajúcimi členmi ďalej spoločnosti Matador Holding, a.s., Jaguar Landrover Slovakia, s.r.o., Siemens Mobility, s.r.o., M2M Solutions, s.r.o., KPMG Slovensko Advisory, k.s. a Alistiq, s.r.o. Za akademický sektor sú to Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita, ktorú zastupuje Strojnícka fakulta. Občiansku spoločnosť zastupuje Zväz automobilového priemyslu SR, SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu a združenia driving.digital a Slovak AeroSpace Cluster.

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim