Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Novovzniknuté združenie Smart Mobility Slovakia pomôže lepšie presadiť riešenia inteligentnej mobility v našej krajine

Prinášať riešenia inteligentnej mobility do bežnej praxe na Slovensku pomôže združenie Smart Mobility Slovakia. Vzniklo ako formálny predstaviteľ ekosystému inteligentnej mobility, aby posilnilo spoluprácu kľúčových partnerov doma aj v zahraničí. Centrálnym komunikačným bodom združenia sa stane portál smartmobility.gov.sk. 

Vznik platformy Smart Mobilita Slovakia (Inteligentná mobilita Slovenska) iniciovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) ako súčasť aktivít národného projektu zameraného na rozvoj inteligentnej mobility, ktorý od roku 2019 realizuje v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Poslaním združenia je vytvárať podmienky pre rozvoj inteligentnej mobility na Slovensku a popri lepšom, efektívnejšom a environmentálne udržateľnom riešení dopravy prispievať k rastu konkurencieschopnosti a výkonu slovenskej ekonomiky.

V rámci platformy spolupracujú všetci relevantní aktéri – verejná správa, podniky, univerzity a mimovládne organizácie.

„Zastrešenie ekosystému inteligentnej mobility formou záujmového združenia právnických osôb posilní priestor na ďalšiu spoluprácu aj so zahraničnými partnermi. V združení už dnes pracujú špičkoví experti a motivuje ich silný spoločný cieľ – zavedenie smart riešení do reálneho života slovenských miest a regiónov,“ skonštatovala po oficiálnom zaregistrovaní združenia vicepremiérka Veronika Remišová.

Dôležitým prvkom rozvoja inteligentnej mobility je využívanie inovácií v  podnikateľskom prostredí a inovačných projektoch. Bez ich zavádzania do praxe by najmä slovenský automobilový priemysel, ale aj viaceré ďalšie nosné odvetvia ekonomiky stratili svoju konkurencieschopnosť.

Je veľmi dôležité nielen sledovať globálne trendy v doprave, v logistike, či v telekomunikačných technológiách, ale tie najlepšie riešenia aj postupne pretaviť do slovenskej reality. Iba tak dokážeme udržať krok so zvyškom sveta,“ dodal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Dôležitou úlohou združenia je komunikácia a predstavovanie tém inteligentnej mobility verejnosti. Na komunikáciu smerom k odbornej aj širokej verejnosti je určený  portál smartmobility.gov.sk,  ktorý sa stane centrálnym uzlom na získavanie informácií v téme inteligentnej mobility.

Členovia združenia Smart Mobility Slovakia

Platforma Inteligentná mobilita Slovenska vznikla ako aktivita národného projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobilityna podporu spolupráce štátu, vedy, podnikov a občianskej spoločnosti v tejto rozvíjajúcej sa oblasti. 

Popri Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a Ministerstve dopravy a výstavby SR sú zakladajúcimi členmi ďalej spoločnosti Matador Holding, a.s., Jaguar Landrover Slovakia, s.r.o., Siemens Mobility, s.r.o., M2M Solutions, s.r.o., KPMG Slovensko Advisory, k.s. a Alistiq, s.r.o. Za akademický sektor sú to Žilinská univerzita v Žiline a Slovenská technická univerzita, ktorú zastupuje Strojnícka fakulta. Občiansku spoločnosť zastupuje Zväz automobilového priemyslu SR, SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu a združenia driving.digital a Slovak AeroSpace Cluster.