Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Prihláste sa na online workshopy k Akčnému plánu inteligentných miest a regiónov

Poďte s nami diskutovať o inteligentných samosprávach. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR organizuje online participatívne workshopy k téme inteligentných miest a regiónov. Prvé stretnutia začínajú už budúci týždeň 25. mája. Na workshopy je potrebné sa prihlásiť.

V rámci série workshopov sú vítaní najmä zástupcovia obcí, VÚC, univerzít, štátnych inštitúcií, odbornej verejnosti aj inovatívnych podnikov. Cieľom je diskutovať o inteligentnej samospráve, jej definícii, výzvach, príležitostiach aj kľúčových opatreniach, ktoré mestám a obciam pomôžu výraznejšie napredovať v inteligentom rozvoji.

MIRRI organizuje workshopy v rámci prípravy Akčného plánu inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025.  Akčný plán prináša vôbec po prvýkrát do prostredia Slovenska ustálenú definíciu inteligentných miest a regiónov, ale aj projektov inteligentných samospráv, ktorá by mala slúžiť ako podklad pre tvorbu a implementáciu smart projektov.  Súvisiaca pripravovaná metodika bude zároveň návodom, ako tvoriť „smart city“ alebo „ smart region“ projekty bez ohľadu na zdroj financovania.

Akčný plán inteligentných miest a regiónov na roky 2023 – 2025 predstaví súbor opatrení a aktivít, ktoré majú za cieľ v strednodobom horizonte výrazne prispieť k možnostiam slovenských miest a regiónov napredovať v oblasti inteligentného rozvoja, aj s využitím príspevkov z fondov EÚ.  Príprava strategickej časti Akčného plánu vychádza z uznesenia vlády SR. Tento strategický materiál predstavuje súčasne jeden z ťažiskových výstupov projektu „Metodicko-hodnotiaca jednotka a expertná platforma pre podporu rozvoja inteligentných miest a regiónov“, ktorý bol spustený koncom roka 2020 v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa s rozpočtom 1,5 mil. eur a trvaním do konca roka 2023.

Účasť na podujatí je možná na základe individuálnej registrácie.  Workshopy budú prebiehať online s využitím interaktívnej platformy. Odkaz na pripojenie zašleme registrovaným účastníkom vždy približne 24 hodín pred konaním workshopu.

Prvý workshop začína 25. mája 2022, posledný termín je 8. júna 2022.

Presné termíny workshopov a program nájdete na https://www.smartcity.gov.sk/aktuality/eventy/prihlaste-sa-na-online-participativne-workshopy-k-akcnemu-planu-inteligentnych-miest-a-regionov/