Preskočiť na obsah
26. októbra 2018

Agenda 2030: Úrad vicepremiéra hľadá nástroje na zapojenie podnikateľského sektora

Udržateľný rozvoj musí byť spoločným úsilím všetkých aktérov v spoločnosti – nielen štátu a neziskových organizácii, ale aj biznisu. S cieľom zapojiť podnikateľskú sféru do napĺňania cieľov Agendy 2030 a šiestich národných priorít Slovenska  Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) zorganizoval stretnutie so združením Business Leaders Forum.

 „Slovenské firmy môžu výrazne prispieť  k napĺňaniu národných priorít. Našou úlohou je mobilizovať najmä také podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú zodpovedne a  kladú dôraz na udržateľný rozvoj,“ uviedla generálna riaditeľka Sekcie riadenia investícií ÚPVII Alena Sabelová. Premýšľame o programe certifikácie, ktorý by nadviazal na existujúce certifikačné schémy pre zodpovedné firmy. Poslúžil by ako nástroj na motivovanie a zapojenie súkromného sektoru do implementácie Agendy 2030,“dodala  s tým, že firmy by následne takýto certifikát mohli využiť na marketingové účely a na budovanie imidžu zodpovednej spoločnosti.

Úrad vicepremiéra podporuje zodpovedné podnikanie aj svojou participáciou na udeľovaní špeciálnej Ceny SDGs (Sustainable Development Goals – cieľov udržateľného rozvoja) v rámci ocenenia Via Bona Slovakia. Ide o ocenenie, ktoré významne prispieva k propagácii Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja, zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a inšpiruje nimi ďalšie firmy.

Pozn.

Najvýznamnejšou iniciatívou v oblasti zapojenia podnikateľského sektoru do napĺňania cieľov udržateľného rozvoja je iniciatíva OSN United Nations Global Compact, ktorá existuje od roku 2000. Jej ambíciou je mobilizovať podnikateľské subjekty z celého sveta, ktoré podnikajú zodpovedne s dôrazom na udržateľný rozvoj.  Ide o najväčšiu svetovú iniciatívu v oblasti udržateľného rozvoja, do ktorej sa už zapojilo viac než 9000 podnikov a 3000 neziskových organizácií zo 160 krajín. Táto iniciatíva vyzýva firmy, aby svoje podnikateľské stratégie a činnosti zharmonizovali s desiatimi univerzálnymi princípmi v oblasti ľudských práv, pracovného práva, ochrany životného prostredia, boja proti korupcii a aby podnikali také strategické kroky a rozhodnutia, ktoré našu spoločnosť posunú dopredu a ktoré by boli v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja, s dôrazom na spoluprácu a inovácie.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim