Preskočiť na obsah
10. januára 2020

Inovační diplomati zhodnotili svoje pôsobenie v krajinách ich vyslania

Štyria slovenskí inovační diplomati, ktorí od júla minulého roka pôsobia v Číne, Fínsku, USA a v Izraeli, pricestovali na Slovensko a stretli sa s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu Richardom Rašim, aby mu zreferovali a vyhodnotili svoje aktivity. Práve tieto krajiny patria z hľadiska výskumu, vývoja a inovácií medzi celosvetových lídrov. Všetci diplomati sa zhodli, že pre prienik na zahraničné trhy je kľúčové nadväzovať partnerstvá a spoluprácu.

„Inovačných diplomatov sme na misie vyslali práve s cieľom pomôcť slovenským výskumným inštitúciám, univerzitám a podnikateľom nadviazať kontakty, rozbehnúť dôležitú spoluprácu s inovačným prostredím v zahraničí a hľadať partnerov. Som veľmi rád, že tento cieľ sa im darí napĺňať, pretože nadväzujú partnerstvá a spoluprácu s významnými inštitúciami. Tá je totiž kľúčová pri rozvoji inovácií a pre podporu slovenských podnikateľov,“ vysvetlil podpredseda vlády SR Richard Raši. Takisto zdôraznil, že krajiny, v ktorých diplomati pôsobia, predstavujú trhy s najlepšími inovačnými ekosystémami.

Inovačný diplomat Peter Šesták, ktorý pôsobí v USA, aktívne hľadá možnosti financovania našich výskumov z amerických zdrojov, či už z federálnych alebo zo súkromných nadácií. Významnou aktivitou je nadviazanie spolupráce s Massachusetts Institute of Technology (MIT), ktorej cieľom je podpora vedy a výskumu. Práve inovačná diplomacia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa stala gestorom pre vytvorenie spoločného fondu počiatočného kapitálu s týmto inštitútom. Z neho majú byť financované vedecko-výskumné projekty, pričom na výskume bude spoločne pracovať niektorá z fakúlt MIT so slovenským partnerom. Peter Šesták aktuálne pracuje na podpise zmluvy a následnom spustení výziev na spoločné vedecké projekty.

„Moja práca inovačného diplomata sa v úvodných mesiacoch niesla v duchu spoznávania inovačného ekosystému, ako aj vytvárania siete kontaktov, či už v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére. Všetky získané kontakty majú a budú mať potenciál pre podporu a otváranie dverí pre slovenské inovačné spoločnosti,“ poznamenal inovačný diplomat Peter Šesták.

Izrael, kde pôsobí diplomat Miloš Bikár, je považovaný za krajinu start-upov. Množstvo z nich sa navyše presadilo na medzinárodných trhoch v odvetviach, ako sú komunikačné systémy, biotechnológie či digitálna tlač. Izrael prejavil veľký záujem spolupracovať s našimi univerzitami, Slovenskou akadémiou vied či so súkromnými spoločnosťami. Prioritou pre slovenské firmy je účasť na konferenciách, výstavách alebo veľtrhoch, kde možno najlepšie identifikovať potenciálnych partnerov na spoluprácu. Druhým krokom je stáž slovenských expertov vo vybranej spoločnosti a tretím spoločný inovačný projekt, ktorý má potenciál stať sa komerčným.

Milošovi Bikárovi sa podarilo zorganizovať odborný workshop s prezidentom spoločnosti Shirat Enterprises Ltd, na ktorom sa zúčastnili slovenskí podnikatelia. Hlavnou témou bola prezentácia s názvom „From Start-up to Smart-up“, ktorá vysvetľovala izraelskú evolúciu hi-tech priemyslu či inovačného ekosystému.

“Izrael primárne podporuje vedu a výskum prostredníctvom Israel Innovation Authority, kde je pre slovenské spoločnosti priestor pre spoluprácu s izraelskými firmami. Prostredníctvom výziev Slovak Business Agency alebo individuálneho komerčného záujmu sa na nich môžu firmy zúčastňovať a otvoriť si tak dvere do izraelského podnikateľského prostredia. Funguje tu takmer 400 výskumno-vývojových centier, z ktorých polovica je amerických, čo predstavuje neuveriteľnú bázu pre vznik mnohých inovatívnych nápadov a riešení, ktoré sa predávajú do celého sveta,” uviedol Miloš Bikár.

Vo Fínsku pôsobí Miloš Koterec. Krajina za posledných desať rokov vytvorila prepracovaný mechanizmus na podporu vedy, výskumu a inovácií a pre krajiny, akou je aj Slovensko, je vzorom a inšpiráciou.

Napríklad mesto Espoo a jeho Espoo Innovation Garden je najväčším inovačným hubom v severských krajinách. Na štyroch kilometroch štvorcových funguje 5 000 výskumníkov, 25 výskumných a vývojových inštitúcií a 16 000 prísne vyberaných študentov z Aalto University. Fínsko je podľa rebríčka agentúry Bloomberg z roku 2019 deviata najlepšia krajina na svete pre vznik a existenciu startupov a Espoo je jeho výkladnou skriňou.

V kontexte inovačnej diplomacie sa pripravuje pilotný projekt pre vzdelávanie slovenských startupov v Aalto Startup Centre a Miloš Koterec tiež rozvíja rokovania o spolupráci Slovenskej technickej univerzity (STU) s Aalto University. Pôjde najmä o výmenu know-how vo viacerých oblastiach prípravy absolventov na pretavovanie myšlienok do podnikateľských projektov. Aalto Startup Centre by sa na jar mohlo stať strategickým partnerom slovenského Startup City pri STU, čo by prinieslo udržateľnosť a spoluprácu so špičkovým zahraničným partnerom. Rozpracovaná je takisto spolupráca s fínskym Národným technologickým výskumným centrom so slovenskými vedcami v oblasti kvantových počítačov.

„Spolupráca s fínskymi partnermi, ale aj transfer fínskeho know how, majú potenciál významne pomôcť našim inováciám a startupom, aby sa globálne presadili,“ uviedol inovačný diplomat Miloš Koterec.

V Číne, kde pôsobí Tibor Buček, existuje veľa programov, cez ktoré môžu byť uvedené slovenské spoločnosti na čínsky inovatívny trh. Najúčinnejšou môže byť spolupráca so štátnym centrom Innoway. V blízkom čase bude vypracovaný návrh inkubačného programu pre slovenské spoločnosti, ktoré budú môcť prísť do Číny a uplatniť v tomto centre svoje riešenia. Priestor tu je pre oblasti, ako sú nové materiály, IT, Smart cities, Blockchain či nanotechnológie.

„Štátna podpora v Číne, smerovanie silného kapitálu na tvorbu inovačných riešení a najmä rýchla aplikácia nových technológií do výroby, je výzvou na spoluprácu pre naše firmy. Úrad podpredsedu vlády svojim pilotným projektom a priamym zastúpením inovačného diplomata vytvára veľmi dobré podmienky pre vstup slovenských inovačných entít na tento žiadaný trh,“ vysvetlil Tibor Buček.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim