Preskočiť na obsah
8. júla 2016

Investície ako hlavná téma Európskeho summitu regiónov a miest

Prvú debatu o tom, ako viac sprístupniť európske fondy mestám a regiónom, otvoril na siedmom Európskom summite regiónov a miest sa v Bratislave Peter Pellegrini, podpredseda vlády. Summit sa konal v Bratislave počas piatka a soboty (8.-9.7.). Bol jedným z hlavných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ a organizoval ho Európsky výbor regiónov, spoluorganizátormi boli Bratislavský samosprávny kraj a mesto Bratislava. Hlavnou témou summitu bola potreba investícií a lepších cezhraničných spojení.

“Musíme sa orientovať na výsledky a rozšírené možnosti zjednodušeného vykazovania výdavkov. Na širšie využívanie integrovaných územných nástrojov, spoločný strategický rámec pre 5 fondov EÚ, možnosť uplatňovania viacfondového prístupu, či zavádzanie povinnej elektronickej výmeny dát,” povedal Pellegrini. Dodal tiež, že ďalšie zjednodušenie politiky súdržnosti musí byť aj naďalej prioritou na rôznych stupňoch riadenia, vrátane audítorov a musí smerovať ku komplexným návrhom, ktoré znížia administratívnu záťaž tak na strane prijímateľov, ako aj riadiacich orgánov.

Jednoduchší mechanizmus implementácie politiky súdržnosti bol predmetom diskusií už počas predchádzajúcich predsedníctiev v Rade EÚ. Európska komisia zriadila Pracovnú skupinu na vysokej úrovni pre zjednodušenie, ktorá vypracovala niekoľko odporúčaní týkajúcich sa súčasného programového obdobia. “Na jeseň tohto roka očakávame predloženie návrhu legislatívnych zmien pre zjednodušenie zo strany Európskej komisie, takzvaný Omnibus. Za slovenské predsedníctvo môžem povedať, že na úrovni Rady budeme pracovať čo najefektívnejšie, s cieľom zaviesť tieto zmeny do praxe čo najskôr tak, aby riadiace orgány a prijímatelia pomoci z fondov EÚ, teda aj mestá a regióny, reálne v krátkej dobe pocítili ich pozitívny účinok. Mali by sme však zároveň spoločne dbať na to, aby týmito zmenami nebola narušená stabilita implementačného prostredia a nedošlo k spomaleniu realizácie programov v podmienkach členských štátov EÚ,” odznelo v príhovore podpredsedu vlády.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim