Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerka Remišová: Zachraňujeme pamiatky v regiónoch – kaštieľ v Ladcoch získa nové využitie vďaka grantu 440 000 eur

Nový život pre kaštieľ v Ladcoch (okr. Ilava). Takmer 440 000 eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), ktoré spravuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, pôjde na obnovu barokového kaštieľa rodiny Motešických. Vďaka grantu sa vzácna pamiatka zmení na kultúrno-kreatívny a vzdelávací priestor pre verejnosť.

„Bohatstvom slovenských regiónov sú prírodné krásy a kultúrne pamiatky. Ich význam neraz ďaleko presahuje hranice Slovenska. Preto podporujeme aktivity, ktoré smerujú k záchrane a obnove kultúrneho dedičstva. Z grantov EHP tento rok financujeme až 19 takýchto projektov. Kaštieľ v Ladcoch je dobrým príkladom, ako aj historická pamiatka môže nájsť moderné a zmysluplné využitie s potenciálom pre turizmus a miestnu ekonomiku,“ vyhlásila ministerka investícií a regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Premena pamiatky z prvej polovice 18. storočia na moderný kultúrno-vzdelávací priestor bude možná vďaka podpore 438 930 eur z grantov EHP. Projekt nazvaný „MaHoLa“ realizuje majiteľ kaštieľa, spoločnosť Silvia Da Col Heisar spolu s partnermi – obcou Ladce (okr. Ilava), Odborným učilišťom internátnym v Ladcoch a partnerom z Nórska – Vysokou školou pre zelený rozvoj v Bryne (Høgskulen for grøn utvikling).

Výsledkom bude obnova najcennejšej časti barokového kaštieľa, jeho západného krídla s dvoma nárožnými vežičkami s cibuľovitou strechou. Z rohových veží vzniknú výstavné priestory. V ďalších častiach objektu sa vytvorí kultúrne a kreatívne centrum s pestrou ponukou služieb a programu. Medzi iným sa bude využívať tiež ako umelecká rezidencia.

Popri kultúrnych, vzdelávacích a umeleckých aktivitách chce projekt obnovy kaštieľa v Ladcoch prispieť k budovaniu povedomia o rodine Motešických, ktorá kaštieľ v vlastnila takmer 150 rokov, a ktorej meno nesie. Zároveň upozorní na históriu miestnej židovskej komunity.

Kaštieľ v Ladcoch má za sebou pohnutú históriu. Po rodine Motešických prešiel koncom 19. storočia do vlastníctva viedenského bankára a zakladateľa cementárne v Ladcoch Adolfa Schenka. V medzivojnovom období sa kaštieľ stal vlastníctvom Kongregácie milosrdných sestier sv. Vincenta. Po znárodnení v roku 1951 kaštieľ slúžil ako internát pre učňov, kasárne či špeciálna škola. Komunistický režim do pamiatky neinvestoval a tá sa dostala až do havarijného stavu.

„Žiaľ, štát sa v čase totality k  pamiatkam nesprával zodpovedne. Na Slovensku máme mnoho cenných historických budov, ktoré stoja na pokraji zániku. Ich záchrana a obnova je veľmi finančne náročná aj zdĺhavá. Významnou pomocou v týchto snahách sú práve granty EHP, vďaka ktorým sa už obnovili desiatky pamiatok,“ dodala ministerka Remišová.

Viac o projekte „MaHoLa“, ktorého názov vznikol ako skratka z anglického prekladu kaštieľ v Ladcoch (Manor House Ladce) sa záujemcovia dozvedia na otváracej videokonferencii projektu v piatok 21. mája o 14:00. Prístupná bude cez aplikáciu ZOOM na adrese:

https://us02web.zoom.us/j/88986526412?pwd=bzl5Zm81bm8xYWUyUFZUd1lDdnpKdz09

Na záchranu a obnovu pamiatok na Slovensku smerujú každoročne milióny eur z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP, ktoré prerozdeľuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Naše významné kultúrne pamiatky sa vďaka týmto prostriedkom uchovajú pre budúce generácie a často získajú aj nové a moderné využitie. Podrobnosti o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku sú dostupné na:

http://www.eeagrants.sk/ alebo http://www.norwaygrants.sk/