Preskočiť na obsah
19. septembra 2018

Oznámenie o strategickom dokumente „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je prístupné na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk.

Stanoviská k vyššie uvedenému oznámeniu môžete zaslať na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava do 15 dní od uverejnenia tohto oznámenia.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim