Preskočiť na obsah
24. júna 2019

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „VÍZIA A STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2030“ A INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na stránkach www.vicepremier.gov.skwww.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Vízia  a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská k vyššie uvedenému strategickému dokumentu a k Správe o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať

do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia na uvedené adresy:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

alebo:

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Odbor strategického plánovania

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční 11. júla 2019 o 13:00 hod. na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, sekcia riadenia investícií a regionálneho rozvoja, Dúbravská cesta 4, 841 04 Bratislava, v budove Westend Court na 9. poschodí.

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor strategického plánovania, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese: kvetoslav.kmec@vicepremier.gov.sk).

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (DOCX, 987 kB)

SPRÁVA O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU – Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 (PDF, 2,59 MB)

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim