Preskočiť na obsah
4. mája 2018

Oznámenie o zverejnení strategického dokumentu a Správy o hodnotení strategického dokumentu „Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“

OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „NÁRODNÝ INVESTIČNÝ PLÁN SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ROKY 2018 – 2030“ A INFORMÁCIA O ICH VEREJNOM PREROKOVANÍ

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu oznamuje, že podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je na stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.enviroportal.sk zverejnený návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Národný investičný plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“, s pôvodným názvom „Národný infraštruktúrny plán Slovenskej republiky na roky 2018 – 2030“ a Správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom.

Stanoviská k vyššie uvedenému strategickému dokumentu a k správe o hodnotení strategického dokumentu môžete zaslať do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia na uvedené adresy:

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Nám. Ľudovíta Štúra 1

812 35 Bratislava

 

alebo:

 

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Odbor strategického plánovania

Štefánikova 15

811 05 Bratislava

 

Verejné prerokovanie uvedených dokumentov sa uskutoční dňa 23. mája 2018 o 14:00 hod. na SHMÚ, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava, miestnosť – kinosála, vstup len cez hlavný vchod budovy A – horná vrátnica

 

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, Odbor strategického plánovania, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred e-mailom na adrese: kvetoslav.kmec@vicepremier.gov.sk).

 

Dostupné dokumenty

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim