Preskočiť na obsah
18. novembra 2020

SEA k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 2030

Sekcia riadenia investícií spustila, na základe uznesenia vlády SR č. 576/2020, bod B.1 z 23. septembra 2020, proces medzirezortného pripomienkového konania pre strategický dokument „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 20030 – dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja – Slovensko 2030“. Tento dokument je aktualizáciou „Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030.“ Daný dokument bol predmetom strategického environmentálneho posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (ďalej len „SEA“), ktorého výsledkom je Dôvodová správa procesu SEA.

Proces medzirezortného pripomienkové konania bol začatý 13. novembra 2020. Linka na MPK https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/553. 

 

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim