Preskočiť na obsah
13. júna 2018

Slovensko má šesť národných priorít do roku 2030

Vláda SR schválila Návrh národných priorít Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, ktorý predložil vicepremiér Richard Raši. Šesť národných priorít Slovenska reaguje na klimatické zmeny, zvyšujúcu sa sociálnu nerovnosť i ekologické problémy.

Návrh národných priorít implementácie Agendy 2030 spoločne pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, zástupcovia neziskových organizácií, akademickej obce, samospráv či záujmových združení z celého Slovenska a Rada vlády pre Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj. Slovenskými prioritami sú:

  • smerovanie k znalostnej, environmentálne udržateľnej a obehovej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí,
  • vzdelanie pre dôstojný život,
  • dobré zdravie,
  • udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy,
  • znižovanie chudoby a sociálna inklúzia,
  • právny štát, demokracia a bezpečnosť.

Pre úspešné napĺňanie priorít je nevyhnutné ich rozpracovanie do vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 vrátane konkrétnych merateľných cieľov a indikátorov výsledkov. Vláda posunula termín predloženia prvej správy o výsledkoch na koniec júna 2020, nakoľko implementácia Agendy 2030 je ešte v procese tvorby. Posunula aj termín vypracovania  návrhu indikátorov, čím sa zosúladili termíny predloženia tohto dokumentu a vypracovania príslušných indikátorov.

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj je súhrnom globálnych záväzkov, ktorými medzinárodné spoločenstvo reaguje na výzvy súčasnosti. Členské štáty OSN ju prijali v roku 2015.

Zdroj TASR, ÚPVII

FOTO: Úrad vlády SR

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim