Preskočiť na obsah
17. januára 2019

Vláda: Schválila akčný plán okresu Levoča, plánuje vytvoriť 515 pracovných miest

Vláda SR na svojom výjazdovom rokovaní v Levoči schválila akčný plán tohto okresu, zaradeného medzi najmenej rozvinuté na Slovensku. Hlavným cieľom akčného plánu je znížiť mieru evidovanej nezamestnanosti v okrese Levoča podporou vytvorenia viac ako 515 pracovných miest do roku 2023. Z celkovej odhadovanej finančnej investície v nasledujúcich piatich rokoch vo výške minimálne 34,2 milióna eur sa predpokladá krytie z programov spolufinancovaných z Európskych investičných a štrukturálnych fondov vo výške 28,4 milióna eur. Celková výška regionálneho príspevku bude 2,215 milióna eur.

Celý akčný plán je podľa podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho o vytvorení spomínaných pracovných miest priamo v okrese Levoča. „To by malo úroveň miery nezamestnanosti znížiť na celoslovenský priemer. Na splnenie tohto cieľa boli prijaté opatrenia, ktoré vzišli odtiaľto z regiónu. Prvou akciou je zlepšovanie podmienok pre život, ďalej rozvoj regionálnej ekonomiky a inovácií a treťou je rozvoj ľudských zdrojov. Z tej celkovej sumy 34,2 milióna eur by malo byť 28 miliónov poskytnutých z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v tomto i budúcom programovom období,“ ozrejmil Raši a dodal, že ďalších 560 miest by malo byť v regióne podporených v rámci projektov rezortu práce.

Podobne, ako na predošlých výjazdových rokovaniach, aj v Levoči vláda vyčlenila pre okres dotáciu milión eur, ktorú priamo na zasadnutí ešte navýšila o 215-tisíc eur. Rozdelená je na rôzne účely pre mestá a obce okresu, športové kluby, neziskové organizácie a cirkvi. Najvyššia dotácia zostane v meste Levoča, 230-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu a obnovu ulíc Sadová a križovatky Sadová – Športovcov a Ovocinárska. Mesto Spišské Podhradie dostane 135-tisíc eur na rekonštrukciu budovy Základnej umeleckej školy. Ďalších 60-tisíc eur pôjde na rekonštrukciu ústredného vykurovania a rozvodov teplej úžitkovej vody v kultúrnom dome v obci Granč – Petrovce. Priamo na rokovaní ešte vláda okrem iného vyčlenila 35-tisíc eur pre Internátnu školu pre nevidiacich v Levoči, a to na odstránenie bariér, sumou 48-tisíc prostredníctvom Prešovského samosprávneho kraja vláda pomôže lyžiarskemu stredisku Nordic centrum na kúpu techniky, ktorá práve počas tejto sezóny zlyhala, a obec Spišský Hrhov dostane 40-tisíc eur na vytvorenie tréningového centra pre tvorbu sociálnych podnikov.

Okres Levoča bol zaradený do zoznamu najmenej rozvinutých okresov 25. apríla 2018. Dôvodom je dlhodobo evidovaná vysoká miera nezamestnanosti. Tá v nateraz poslednej zverejnenej štatistike Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny za november roka 2018 bola v okrese Levoča 8,5 percenta, kým celoslovenský priemer je 5,09 percenta.

Zdroj: SITA, TASR, ÚPVII

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim