Preskočiť na obsah
21. mája 2018

Iniciatíva EÚ pre zaostávajúce regióny v SR

Zástupcovia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa zúčastnili rokovania  pracovnej skupiny k príprave iniciatívy EÚ pre zaostávajúce regióny (catching-up regions), ktorá je zameraná pre územie Prešovského  samosprávneho kraja  (PSK)  v dňoch 17. – 18. mája 2018 v Prešove bol schválený  riadiaci výbor iniciatívy   a  akčný plán iniciatívy pre rast a zamestnanosť PSK.

Akčný plán akcentuje tri oblasti: odborné vzdelávanie, inovácie a energetickú efektívnosť a sebestačnosť kraja a mestský/regionálny  manažment v rámci manažmentu verejných financií. Regionálny rozvoj bude podporovať najmä rozvoj cestovného ruchu a geografického informačného systému.

Riadiaci výbor je zložený zo zástupcov Európskej komisie – direktoriátu pre regionálnu politiku, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), PSK a Svetovej banky. Riadiaci výbor bude dohliadať na implementáciu pokroku iniciatívy  a rozhodovať o opatreniach pre zabezpečenie plnenia cieľov akčného plánu. Riadiaci výbor bude   pracovať pod vedením zástupcu Európskej komisie, funkciu sekretariátu bude plniť Svetová banka. Za ÚPVII sa na príprave, monitorovaní a podpore  implementácie zúčastňuje zástupca sekcie centrálny koordinačný orgán.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim