Preskočiť na obsah
30. júna 2016

Komentár: Úrad musí byť nápomocný jednotlivým ministerstvám, aby sa vyvarovali chýb z minulosti

Zdravý sedliacky rozum hovorí, že ak chceme byť pripravení na budúcnosť, musíme sa poučiť z minulosti. Toto zlaté pravidlo sa využíva vo väčšine manažérskych prístupov a musí sa začať využívať aj v riadení verejnej správy.

Uplynulé programové obdobie bolo u nás prvým obdobím implementácie európskych fondov. Každý subjekt, ktorý sa na tomto procese podieľal, si z neho odnáša veľa skúseností i ponaučení. Čas totiž pracuje proti nám. Čím neskôr uvádzame projekty do života, tým neskoršie sa prejavujú ich pozitívne dosahy na naše hospodárstvo, a navyše, zvyšuje sa riziko korekcií z ich chybovosti. Multiplikačný efekt je, naopak, výraznejší, ak projekty realizujeme v úvode programového obdobia.

Druhá cenná skúsenosť hovorí, že projekty nemôžu vznikať ako idey „od zeleného stola“, bez záujmu o to, čo dané územie a ľudia v ňom žijúci skutočne potrebujú. Tak napríklad – cesta musí viesť tam, kde predpokladáme mobilitu pracovnej sily. Sociálna infraštruktúra musí byť budovaná hlavne v najzaostalejších regiónoch. Práve potreba efektívnejšieho, dynamickejšieho a transparentnejšieho čerpania EÚ fondov a zintenzívnenia ich synergických účinkov viedli vládu k rozhodnutiu posilniť ich koordináciu na národnej úrovni.

Novovytvorený úrad má ambíciu, aby každá výzva na eurofondový projekt bola v súlade s celospoločenskými potrebami. Na druhej strane musí byť nápomocný jednotlivým ministerstvám, aby sa vyvarovali chýb z minulosti. Ďalej chceme postupne zjednodušovať a časovo skracovať procesy potrebné na to, aby sa prostriedky dostali čo najrýchlejšie ku konečným prijímateľom, a teda aj k občanom. Úrad bude tiež monitorovať výkonnosť jednotlivých riadiacich orgánov a v prípade výrazného zaostávania za stanovenými cieľmi navrhne opatrenia smerujúce k želateľnému stavu. Niektoré z nich si budú vyžadovať čas a aj prelomenie istej miery nevôle zo strany rezortov akceptovať dobre mienené odporúčania, či odstrániť nedostatky.

Pevne verím, že takto o rok budeme môcť verejnosti oznámiť pozitívne výsledky pôsobenia nového úradu. Napokon, je to po prvý raz v histórii fondov EÚ u nás, keď sú zmeny v tejto oblasti také zásadné.

Nikto nemôže poprieť, že európske fondy sú významným faktorom rastu našej ekonomiky. Preto viem už teraz deklarovať, že Slovensko bude počas svojho predsedníctva presadzovať jednoznačný postoj v zachovaní kohéznej politiky aj po roku 2020. I keď, do celej diskusie o tom, ako má vyzerať kohézna politika, nám v najbližšom období vstúpi nočná mora v podobne brexitu.

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície – komentár pre Hospodárske noviny 30.jún 2016

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim