Preskočiť na obsah
3. mája 2019

Prípravná trhová konzultácia k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie veľkých dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy“

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako ústredný orgán štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,  oblasť informatizácie spoločnosti, oblasť investícií si Vás dovoľuje oboznámiť s možnosťou zúčastniť sa v zmysle §25 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Prípravnej trhovej konzultácii k vypracovaniu štúdie uskutočniteľnosti k projektu „Konsolidovaná analytická vrstva – využitie veľkých dát pre zlepšenie fungovania inštitúcií verejnej správy“.

Prípravné trhové konzultácie sa uskutočnia podľa Metodického pokynu k spracovaniu štúdie uskutočniteľnosti, finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu, finančnej analýzy žiadateľa o NFP a Celkových nákladov na vlastníctvo v programovom období 2014 – 2020, ako aj v zmysle v zmysle §25 zákona č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade Vášho záujmu participovať na uvedenej Prípravnej trhovej konzultácii, sa prosím registrujte na adrese: milan.andrejkovic@vicepremier.gov.sk do 10.5.2019 do 15.00 hod, pričom v maili uveďte iniciály Vašej  spoločnosti (názov, adresu, IČO) a meno a priezvisko osoby, ktorá sa zúčastní na úvodnej prezentácií projektu, ktorá sa uskutoční 13.5.2019 o 10:00 v priestoroch úradu.

Samotný podkladový materiál k Prípravnej trhovej konzultácií (DOCX, 6,84 MB).

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim