Preskočiť na obsah
15. júna 2017

Vo Varšave o budúcnosti eurofondov s eurokomisárom G. Oettingerom, ktorý pripravuje rozpočet únie po Brexite

Pri príležitosti ukončenia poľského predsedníctva vo V4 sa včera vo Varšave uskutočnilo v prítomnosti eurokomisára pre rozpočet a ľudské zdroje Guntera H. Oettingera zasadnutie členov vlád a ministrov zodpovedných za rezorty hospodárstva a za politiku súdržnosti krajín V4 a Bulharska, Chorvátska, Rumunska a Slovinska. Hlavnými témami boli budúcnosť kohéznej politiky a vnútorného trhu po roku 2020 a vplyve Brexitu. Slovensko pritom považuje za hlavné dlhodobé investičné ciele EÚ konkurencieschopnosť a rast, inovácie, zamestnanosť a bezpečnosť.

Budúca podoba rozpočtu EÚ je predmetom mnohých diskusií. „Príprava ďalšieho programového obdobia musí dostať dynamickejšiu a konkrétnejšiu podobu. Aj na európskej úrovni sa musíme vyhnúť akémukoľvek omeškaniu“, povedal na rokovaní podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini.
Spolu s predstaviteľmi krajín V4+4 pred komisárom G. Oettingerom, ktorý pripravuje budúci rozpočet EÚ, zdôraznili, že hlavnými prvkami politiky súdržnosti po roku 2020 by mali byť orientácia na konkrétne výsledky projektov a jednoduchosť.

Oettinger sa vo svojom vystúpení vyjadril, že kohézna politika po roku 2020 by mala zostať aj naďalej dôležitou investičnou politikou EÚ, naďalej podporujúcou odstraňovanie rozdielov v regiónoch EÚ.

Krajiny V4+4 vyzvali Európsku komisiu, aby zriadila neformálnu komunikačnú platformu, ktorá by umožnila diskutovať o pripravovaných legislatívnych návrhoch pre budúce programové obdobie. Na národnej úrovni táto diskusia už začala prostredníctvom Partnerstva pre politiku súdržnosti 2020+ a dotazníka, ktorý bol distribuovaný všetkým partnerom. P. Pellegrini vyzval na obdobný transparentný a proaktívny prístup aj Európsku komisiu.

Background:

Ministri krajín V4+4 podpísali začiatkom roku 2017 Spoločné vyhlásenie k politike súdržnosti po roku 2020, v ktorom podporili udržanie silnej pozície politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej politiky EÚ na podporu rastu a tvorby pracovných miest aj po roku 2020. Jednohlasne sa zasadili za podporu všetkých regiónov, podporu územnej orientácie a riešení šitých na mieru pre napĺňanie špecifických potrieb jednotlivých regiónov EÚ, kde je potrebná väčšia flexibilita pre národné, regionálne a miestne orgány, so zámerom venovať sa ich osobitným cieľom v rámci operačných programov, vrátane využívania integrovaného územného prístupu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim