Preskočiť na obsah
29. marca 2017

Za stransparentnenie eurofondov hlasovalo 119 poslancov

Možnosti verejnosti kontrolovať prerozdeľovanie eurofondov sa rozšíria. Znížiť by sa mala tiež súvisiaca byrokracia. Vyplýva to z dnes schváleného návrhu novely zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Právnu normu dnes definitívne schválil parlament, za hlasovalo 119 poslancov.
Novela zákona začne platiť od 1. júna tohto roka. Pôvodne mala platiť od 1. mája, parlament však schválil pozmeňujúci návrh z výborov. Novela z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPVII) podrobnejšie upravuje niektoré skutočnosti týkajúce sa čerpania eurofondov, zjednoznačňuje legislatívny text a rieši aj potrebné zmeny vyplývajúce z praxe. “Návrh zároveň upravuje nástroje na zjednodušenie a zefektívnenie celého procesu implementácie. Medzi tie hlavné patrí návrh systému zjednodušeného vykazovania výdavkov, ako aj úprava dvojkolového procesu schvaľovania projektov. Obidva tieto nástroje majú potenciál priniesť zásadné zníženie administratívnej záťaže tak pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok, ako aj riadiace orgány,” priblížil v parlamente vicepremiér Peter Pellegrini. Právna úprava zavádza možnosť pre riadiace orgány využívať systém zjednodušeného vykazovania výdavkov, ktorý so sebou prináša zjednodušenie procesu kontroly niektorých typov výdavkov. Ide napríklad o paušálne sumy na nepriame výdavky, ako sú pohonné látky, energie či mobilné služby. Využitím zjednodušeného vykazovania odpadne potreba kontroly tohto druhu výdavkov, ktoré budú určené percentuálnou sadzbou z priamych výdavkov projektu. Vzhľadom na nízke využívanie existujúceho systému dvojkolového procesu schvaľovania projektov ÚPVII novela umožní žiadateľom pripraviť v prvom kole zjednodušenú formu projektového zámeru, ktorý bude posudzovaný riadiacim orgánom. “Týmto odpadne vysoká administratívna záťaž spojená s prípravou celej projektovej dokumentácie, ktorá bude od žiadateľa vyžadovaná až v prípade schválenia projektového zámeru z prvého kola. Navrhované opatrenie má výrazný potenciál znížiť vysoké výdavky na strane žiadateľov spojené s prípravou projektov,” konštatuje Pellegriniho úrad.
Novela tiež zohľadňuje pripomienky zástupcov verejnosti vznesené počas pripomienkového konania. Pre všetky riadiace orgány zavádza povinnosť zabezpečiť väčšinové zastúpenie partnerov v monitorovacích výboroch. V každom
z monitorovacích výborov tak budú mať zástupcovia štátnych orgánov povinnú menšinu, čím sa podľa úradu zvýši transparentnosť a dohľad nad prácou riadiacich orgánov zo strany partnerov a verejnosti.
Druhá z pripomienok zástupcov verejnosti sa týkala povinného zverejňovania údajov o čerpaní eurofondov prostredníctvom IT monitorovacieho systému. Aj v tejto veci im ÚPVII vyšiel v ústrety a zadefinoval možnosť prístupu verejnosti k údajom zhromažďovaným v rámci tohto systému. Systém ITMS 2014 zverejňuje aj open data, takže ktokoľvek môže naprogramovať aplikáciu, ktorá prehľadne ukáže všetko o čerpaní eurofondov.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim