Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Reforma č. 5, Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti KIB – verejné pripomienkové konanie

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako realizátor reformy „Skvalitnenie vzdelávania a zabezpečenie spôsobilosti v oblasti KIB„ Vás pozýva na verejnú odbornú konzultáciu k časti reformy zameranej na vytvorenie Kompetenčných centier pre informačnú a kybernetickú bezpečnosť.

Kompetenčné centrá kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „Kompetenčné centrá“) sa budú vytvárať na vysokých školách pôsobiacich v Slovenskej republike (ďalej len „VŠ“). Budú zamerané najmä na systematickú spoluprácu pri vzdelávaní a metodickej pomoci verejnej správe, pre zabezpečenie potrebných kapacít a zručností, ako aj vývoj nových bezpečnostných riešení a nadviazanie medzinárodnej spolupráce s relevantnými medzinárodnými centrami excelentnosti v oblasti boja proti kybernetickým a hybridným hrozbám a využívanie ich expertíz.

Predmetom verejnej odbornej konzultácie je špecifikácia (opis) Kompetenčného centra (aktivity, požiadavky systém fungovania), ktorý bude použitý pri príprave výzvy na vytvorenie Kompetenčných centier.

Verejná konzultácia je určená odbornej verejnosti:  vysokým  školám a univerzitám zadefinovanými  podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú oprávnenými žiadateľmi pre poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Prebiehať bude od pondelka 26. septembra do 17:00 hodiny

Materiály pripravené na verejnú konzultáciu nájdete na nasledujúcej linke: Dotazník, Vzor Kompetenčného centra kybernetickej bezpečnosti

V prípade, že by ste mali záujem zapojiť sa do verejného pripomienkovania / konzultácie /, Vaše podnety, prosím, posielajte na e-mailovú adresu marek.kubes@mirri.gov.sk.

Vašou účasťou na verejnej odbornej konzultácii a návrhmi a pripomienkami prispejete k rozvoju bezpečnostného povedomia o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Prezentácia