Preskočiť na obsah
16. marca 2017

Agenda 2030 v centre rokovania vicepremiéra

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, dnes prijal členov expertnej misie OECD pod vedením Juana Yermu, zástupcu šéfa kabinetu generálneho tajomníka OECD. Cieľom týždenného pobytu delegácie na sekcii riadenia investícií ÚPPVII je nastavenie systému vnútroštátnej implementácie Agendy 2030. Je súčasne príspevkom k intenzívnym vzťahom medzi SR a OECD.

Agendu 2030 schválilo Valné zhromaždenie OSN v septembri roku 2015. Jej hlavná vízia, zhmotnená do 17 globálnych cieľov udržateľného rozvoja, 169 čiastkových cieľov a viac ako 200 indikátorov, pokrýva všetky oblasti verejných politík od boja proti chudobe, hladu a sociálnemu vylúčeniu, cez kvalitu životného prostredia a klimatické zmeny, až po vzdelávanie a zdravotníctvo.
Slovenská republika prijala princíp delenej zodpovednosti za Agendu 2030 – externá dimenzia zameraná najmä na rozvojovú pomoc je v gescii Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR a vnútorná implementácia bola zverená Úradu podpredsedu vlády.
Experti OECD poukázali na potrebu integrovať Agendu 2030 do verejných stratégií Slovenskej republiky. Dôraz kládli na potrebu definovania dlhodobej vízie a stratégie slovenskej spoločnosti, ktorá následne určí prioritné oblasti implementácie Agendy 2030. Samotný proces musí mobilizovať všetky zložky spoločnosti vrátane samosprávy, občianskej spoločnosti, akademického sektora. Na základe prebiehajúcich konzultácií s OECD vypracuje Úrad podpredsedu vlády návrh postupu vnútornej implementácie Agendy 2030 a predloží ho vláde SR do konca mája.
Ako povedal generálny tajomník OECD Angel Gurria „Medzinárodné dohody sa vždy objavia v titulkoch správ, ale až ich implementácia môže zmeniť životy ľudí.“ Agenda 2030 je jedinečnou príležitosťou k modernizácii celej krajiny.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim