Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Budúcnosť regiónu horná Nitra je kľúčovou prioritou

Úspešná transformácia hornej Nitry je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR (MIRRI SR) prioritou. Počas návštevy regiónu to zdôraznila podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Stretla sa s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátorom mesta Trenčín, ako aj s primátormi ďalších okresných miest a zástupcami samosprávy, podnikateľských subjektov, tretieho sektora aj s nositeľmi projektových zámerov. 

„Trenčiansky samosprávny kraj má jednu dôležitú výzvu, a tou je transformácia hornej Nitry, z ktorej chceme urobiť lepší, zdravší a čistejší región. Projekt horná Nitra cieli na vytvorenie nových pracovných miest, ale aj na transformáciu súčasných pracovných miest v baniach na miesta s vyššou pridanou hodnotou, na investovanie do širokospektrálneho rozvoja regiónu – do životného prostredia, do odstránenia environmentálnych záťaží, ako aj do rozvoja ľudského potenciálu, cestovného ruchu i do služieb,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová po rokovaní s primátorkou Prievidze, so starostami a primátormi okolitých miest a obcí, ako aj so zástupcami zamestnávateľov a tretieho sektora.

Región hornej Nitry v poslednom období fungoval na štátnej podpore ťažby a spaľovania hnedého uhlia dotáciami v hodnote približne 100 miliónov eur ročne. Okrem ekonomickej nevýhodnosti pre občanov je však problémom výrazne negatívny dopad na kvalitu životného prostredia a hlavne na zdravie obyvateľov. Horná Nitra má dlhodobo jednu z najhorších kvalít ovzdušia na Slovensku a okres Prievidza sa radí medzi okresy produkujúce najviac emisií základných znečisťujúcich látok.

Na rokovaniach s predstaviteľmi miestnych samospráv podpredsedníčka vlády zdôraznila potrebu udržať v regióne zamestnanosť, zlepšiť životné prostredie a zvýšiť kvalitu životnej úrovne.

„Naša vláda si plne uvedomuje zraniteľnosť hornej Nitry a chcem ľudí ubezpečiť, že v tejto zásadnej životnej zmene ich nenecháme samých. V najbližších dňoch spúšťame národný projekt z Operačného programu Ľudské zdroje za 10 miliónov eur, ktorý súčasným zamestnancom baní umožní rekvalifikovať sa. Sľúbili sme, že budeme bojovať o každé jedno pracovné miesto a platí to aj v prípade hornej Nitry,“ uviedla Veronika Remišová.

Dodala, že transformácia regiónu musí prebehnúť na viacerých úrovniach. Prioritou nie je len energetická transformácia regiónu, ale celkové zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie, ako aj predchádzanie negatívnym dopadom redukcie ťažby uhlia. „Pred nami stoja výzvy na lepšiu koordináciu na národnej aj Európskej úrovni, ale aj na urýchlenú prípravu projektových zámerov,“ poznamenala vicepremiérka. V súčasnosti je prioritou dopracovanie projektových zámerov. Projekty riešia okrem vytvorenia pracovných miest aj infraštruktúru a demografické výzvy regiónu.

Cieľom transformačného projektu hornej Nitry je zamerať sa aj na ďalšie strategické projekty tak, aby mali čo najvyšší dopad na socio-ekonomickú situáciu regiónu (zdravotníctvo a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a školstvo, regionálny rozvoj, inovácie, konektivitu, životné prostredie) a tvorbu nových pracovných miest. Rovnako je potrebný intenzívnejší dialóg s uhoľných regiónmi v susedných štátoch tak, aby sme mohli spoločne hľadať inšpirácie a riešenia pri transformácií.

Väčšina nákladov spojených s tvorbou novej budúcnosti pre hornú Nitru bude krytá z európskeho Fondu spravodlivej transformácie. Po minulotýždňovom samite Rady Európskej únie je pre Slovensko na túto oblasť vyčlenených približne 439 miliónov eur.

MIRRI SR úzko spolupracuje pri projekte hornej Nitry s dotknutými samosprávami, ako aj s občianskou spoločnosťou a ostatnými regionálnymi aktérmi. V novom programovom období sa plánuje špecifická implementačná štruktúra pre projekt transformácie hornej Nitry, aby bolo možné čo najskôr čerpať prostriedky na naštartovanie plnenia priorít transformácie. Vicepremiérka Remišová upozornila, že podmienkou budú kvalitne pripravené projektové zámery, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu realizáciu funkčných a udržateľných aktivít tak, aby vo vzájomnej koordinácií pomohli premene ekonomického zamerania regiónu. “Región hornej Nitry má veľký potenciál z hľadiska cestovného ruchu, rozvoja kúpeľníctva a kvalifikovanej pracovnej sily. Urobíme všetko pre to, aby to bol vďaka prostriedkom z Európskej únie región, v ktorom majú jeho obyvatelia zaručenú kvalitu života, dobré životné prostredie a dôstojne podmienky na prácu,“ uzavrela Veronika Remišová.