Preskočiť na obsah
3. augusta 2016

EÚ musí spoločnosť riadiť na základe tvrdých dát, nie emócií

V digitálnej agende nemôžeme k regulácii pristupovať na základe „prezumpcie viny“, hovorí podpredseda vlády Peter Pellegrini. S EurActiv.sk hovoril o digitálnej agende a kohéznej politike. Prečítajte si celý rozhovor.

V oblasti digitálnej agendy EÚ, ktorú máte na starosti, je na stole veľa návrhov. Čo by slovenské predsedníctvo považovalo za úspech, ak by sa podarilo do decembra?

Predsedníctvo je v tejto oblasti veľmi pracovné a úspechy budú po nás žať kolegovia z Malty. To ale nemôže zmierniť naše ambície. Rôzne návrhy sú na rôznych úrovniach. Pri neoprávnenom geografickom blokovaní chceme dosiahnuť dohodu aspoň na úrovni všeobecného prístupu. Pri definitívnom zrušení roamingu by sme radi začali trialóg s Európskym parlamentom tak, aby sa stihol termín júl 2017, kedy by mali definitívne roamingové poplatky v EÚ vymiznúť. Závery Rady by sme veľmi radi prijali v oblasti Akčného plánu pre e-government. Tu by naším najväčším úspechom mohla byť Bratislavská deklarácia v oblasti e-governmentu, ktorá by definovala jasné ciele pre všetky členské krajiny EÚ. Cieľom je postupne sa priblížiť k princípu „jedenkrát a dosť“ a aby sme k roku 2020 smerovali k tomu, že verejné služby jedného štátu by mohli využívať aj občania iných štátov.

V ktorých témach bude najnáročnejšie dosiahnuť dohodu?

Pri prenositeľnosti dát (možnosť využívať zaplatené dátové služby aj v inej krajine) sa našla zhoda pomerne rýchlo. Pri neoprávnenom geoblockingu je súlad názorov, že nie je možné diskriminovať niekoho kvôli tomu, aký platobný prostriedok používa alebo kvôli tomu, že pochádza z inej krajiny, kde predajca nechce predávať. Bude ale trvať ešte veľmi dlho než sa nájde kompromis medzi odstránením diskriminácie a ochranou práv dodávateľov, ktorí nie sú technicky schopní alebo nemajú možnosť a nevedia zabezpečiť dodávanie tovaru mimo svojho územia.

Veľká diskusia je aj v oblasti voľného toku dát. To je nie konkrétny návrh, ale je to budúcnosť. Voľný pohyb dát vnímame ako jednu z ďalších slobôd. Vývojom moderných technológií budú štáty, inštitúcie a organizácie disponovať enormným množstvom dát. Prichádza vek internetu vecí, spojených vozidiel, inteligentných meračov, rôznych iných senzorov, ktoré budú vysielať a niekde budú svoje dáta posielať. Na základe nich bude možné na jednej strane tvoriť množstvo zaujímavých aplikácií a nové pracovné miesta. Na druhej strane musíme hovoriť o ochrane osobných údajov, ktorá je dnes regulovaná aj na úrovni štátov. Otázka je, do akej miery budú národné autority schopné odovzdať časť svojich právomocí na európsku úroveň.

V oblasti roamingu už dnes panuje všeobecná zhoda. Dôležité bude ustrážiť veľkoobchodné ceny medzi operátormi, aby primerane zabezpečili možnosť technicky obsluhovať infraštruktúru v danom štáte a na druhej strane nezvyšovali ceny v momente, kedy sa skončia roamingové príplatky.

Ak EÚ nebude schopná prijímať rozhodnutia rýchlo, bude reagovať len ex post, nebude nikdy konkurencieschopná so zvyškom sveta.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim