Preskočiť na obsah
14. júna 2017

IDEA HACK – moderný štýl tvorby tém v informatizácii

Bez notifikácie = menšia pokuta, Slovenský Kataster ako Platforma a E-learningové, sprievodcovské riešenie pred návštevou klientskeho centra sú ocenené témy na projekty, ktoré vyhlásila generálna riaditeľka Martina Slabejová na workshope IDEA HACK organizovanom Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Ich autormi sú Ľubor Illek a Ján Suchal z občianskeho združenia Slovensko.digital a Martin Baláž z tímu firmy ambitas, s.r.o.. Tieto tri vybrané nápady budú môcť byť inšpiráciou pre ministerstvá pri vyhlasovaní výziev financovaných z eurofondov.

Víťazné témy poslúžia ako podklad pre dopytové výzvy, ktoré budú vyhlasované v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7.

„V informatizácii nás čaká posledná míľa a už je na čase, aby aj občania vo svojom každodennom živote pocítili, čo im elektronizácia verejnej správy prináša. V úrade chceme, aby sa z dobrých myšlienok stávali kvalitné projekty. Aj preto prinášame verejnosti stále nové príležitosti, ako sa priamo zapojiť do riešenia aktuálnych problémov a prinášať nové témy. Nie je totiž našou prioritou, koľko peňazí z eurofondov sme už v tomto programovom období minuli alebo neminuli. Oveľa dôležitejšie je, na čo ich minieme, čoho dôkazom je aj dnešný workshop,“ povedal Peter Pellegrini.

Workshop IDEA-HACK je jedným zo spôsobov, ako sa úrad vicepremiéra Petra Pellegriniho otvára verejnosti. Pozval naň start-upistov, pracovníkov z verejnej správy, odborníkov a nadšencov z oblasti IT, aby sami navrhli témy, ktorým sa v oblasti informatizácie na Slovensku ešte potrebujeme venovať.

Do workshopu na tému Zvýšenie inovačnej kapacity malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike sa prihlásilo 36 esejí. Po prvom kole sa do užšieho výberu a pozvánku na workshop dostalo 15 tímov Každému tímu sa počas workshopu venovali dvaja mentori, ktorí pomáhali s podrobnejším rozpracovaním témy a možných riešení.

„Ako sme avizovali už pri vyhlásení workshopu IDEA-HACKu, hľadali sme hlavne také témy projektov, ktoré podnikateľom uľahčia prístup k elektronickým službám štátu alebo prinesú nové služby, znížia administratívnu záťaž, ušetria peniaze a celkovo prispejú k inovatívnym riešeniam,“ zdôraznila Martina Slabejová, generálna riaditeľka sekcie riadenia informatizácie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Mentori vybrali 7 tém, ktoré postúpili do hodnotenia pred komisiou zloženou z Martiny Slabejovej, generálnej riaditeľky sekcie riadenia informatizácie ÚPVII, Patrika Krauspeho, vedúceho Úradu PPVII, Juraja Méryho, generálneho riaditeľa sekcie riadenia projektov Ministerstva dopravy a výstavby SR a novinára Ondreja Macka. Komisia vybrala najlepšie témy – E-learningové, sprievodcovské riešenie (electronic guide) pred návštevou klientského centra spojený s elektronickým vyžiadaním čakacej karty a objednanie si termínu návštevy (Martin Baláž), Bez notifikácie = menšia pokuta (Ľubor Illek) a Slovenský Kataster ako Platforma (Ján Suchal).

Vyjadrenie Petra Pellegriniho a autorov ocenených tém

 

Podrobné informácie o ocenených témach

E-learningové, sprievodcovské riešenie (electronic guide) pred návštevou klientského centra spojený s elektronickým vyžiadaní

m čakacej karty a objednanie si termínu návštevy

Martin Baláž za tím firmy ambitas, s.r.o.

Vytvorenie mobilnej aplikácie, ktorá bude občanom poskytovať informácie ešte predtým, ako prídu do klientskeho centra. Vydávanie časovej karty a objednávanie termínu na diaľku môže odbúrať nepríjemné rady pri vybavovaní občianskych záležitostí.

Bez notifikácie = menšia pokuta

Ľubor Illek, Slovensko.Digital

Občania sú povinní dodržiavať určité zákonné alebo úradné lehoty. Pomocou rozposielania notifikácií by úrady k občanom pristupovali proaktívne a upozorňovali ich na uplynutie dôležitej lehoty. Ak by príslušný orgán notifikáciu neposlal, občana by čakala nižšia pokuta.

Slovenský Kataster ako Platforma

Ján Suchal, Slovensko.Digital

Rozšírenie služieb katastra o väčšie množstvo publikovaných údajov a sprístupňovanie dát, ktoré má štát už dnes k dispozícii. Prinieslo by to väčšiu transparentnosť, vytvorilo prekážku v špekulovaní s pozemkami a každý by mal rýchly prístup k informáciám, čo sa deje s jeho majetkom alebo v jeho okolí.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim