Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nové ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie zohrá kľúčovú úlohu pri premene Slovenska

Menej byrokracie, lepšie čerpanie eurofondov, jednotná a systematická podpora regionálneho rozvoja a informatizácia, ktorá bude konečne slúžiť občanom. To sú hlavné ciele nového Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Prezidentka 1. júla 2020 vymenovala Veroniku Remišovú do funkcie podpredsedníčky vlády a ministerky. Vláda následne schválila štatút nového ministerstva.

„Nový rezort môže zohrať kľúčovú úlohu pri premene Slovenska. Ako nová ministerka budete musieť nadstaviť pravidlá dobrého a efektívneho štátneho orgánu súčasnosti a aktívne sa podieľať na tvorbe stratégie a vízie budúceho Slovenska,“ povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová počas dnešnej inaugurácie Veroniky Remišovej za vicepremiérku vlády SR a ministerku investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie.

„Počas prvých 100 dní vlády sa podarilo prijať legislatívu na zjednodušenie eurofondov, presunúť 1,2 miliardy eur na boj s COVID-19 a získať tak financie na udržanie pracovných miest, zdravotnícke pomôcky aj pôžičky pre firmy. Na pomoc regiónom smerovala nová výzva, ktorá sa aktuálne už vyhodnocuje,“ zhodnotila svoje doterajšie pôsobenie na poste podpredsedníčky vlády pre investície a informatizáciu Veronika Remišová. Súčasne dodala, že ju čaká neľahká úloha, aby sa v tomto všetkom pokračovalo aj na riadne fungujúcom ministerstve, ktoré nahrádza doterajší úrad.

Nové ministerstvo od 1. júla 2020 pod jednu strechu zjednotilo všetky kompetencie Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Od 1. októbra 2020 prejdú pod nové ministerstvo aj niektoré kompetencie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR), Ministerstva financií SR (MF SR) a Úradu vlády SR (ÚV SR). Z rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka to bude agenda Integrovaného regionálneho operačného programu a cezhraničných programov. Z Úradu vlády SR pôjde o agendu Operačného programu Technická pomoc, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP, Dunajský národný program a Program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa. Rovnako na seba preberie úlohy platobnej jednotky z rezortu financií, ministerstva pôdohospodárstva a z Úradu vlády. Na ministerstve financií však zostane orgán auditu.

Pod jednu strechu „MIRRI“ sa tak dostanú eurofondy a regionálny rozvoj. „Doteraz sme v regiónoch často počúvali, že regionálny rozvoj nemal svojho pána. Bol roztrúsený na rôznych ministerstvách. Chceme, aby v nás regióny mali styčný bod a podporu. Chceme, aby sa ľuďom dobre žilo, či žijú v Gelnici alebo v Bratislave,“ priblížila ministerka Remišová.

Vedenie nového ministerstva spolu s ňou tvoria aj dvaja štátni tajomníci, Vladimír Ledecký, ktorý zastreší oblasť regionálneho rozvoja a Marek Antal so zameraním na informatizáciu. Post generálnej tajomníčky služobného úradu bude naďalej zastávať Antónia Mayerová.