Preskočiť na obsah
14. novembra 2016

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini bude v stredu 16. novembra predsedať zasadnutiu Rady pre všeobecné záležitosti venovanému politike súdržnosti EÚ

Predsedníctvo predloží ministrom informácie o súčasnom stave zmien nariadenia o spoločných ustanoveniach týkajúcich sa európskych štrukturálnych a investičných fondov vrátane prebiehajúcej práce na návrhoch súvisiacich so zjednodušením politiky súdržnosti, ktoré Komisia predložila v rámci preskúmania viacročného rozpočtového rámca EÚ na roky 2014 – 2020 v polovici trvania.

Ministri prerokujú a prijmú závery týkajúce sa výsledkov a nových prvkov politiky súdržnosti a európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zasadnutie sa začne o 10.00 hod. Tlačová konferencia predsedníctva sa uskutoční po skončení zasadnutia (približne o 14.30 hod.).

Predsedníctvo predloží ministrom informácie o súčasnom stave zmien nariadenia o spoločných ustanoveniach.

V nariadení o spoločných ustanoveniach sa vymedzujú spoločné zásady, pravidlá a normy vykonávania piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), ktorými sú Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond (ESF), Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) a Európsky námorný a rybársky fond (ENRF). Súčasťou zmien navrhovaných Komisiou sú:

možnosť vyšších platieb v prospech ktoréhokoľvek členského štátu, ktorý bude využívať finančnú pomoc po 30. júni 2016, ako aj umožnenie Cypru, aby do skončenia programu uplatňoval maximálnu mieru spolufinancovania na úrovni 85 % (10738/16),
zjednodušujúce opatrenia týkajúce sa EŠIF, ktoré sa uvádzajú v navrhovanom súhrnom („omnibus“) nariadení (12187/16).
Cieľom súhrnného nariadenia je zjednodušiť finančná pravidlá, ktoré sa vzťahujú na rozpočet EÚ, a viacero sektorových legislatívnych aktov, okrem iného aj v oblasti politiky súdržnosti. Súhrnné nariadenie navrhla Komisia v rámci preskúmania VFR v polovici trvania.

Ministri budú diskutovať o výsledkoch programov politiky súdržnosti vykonávaných v rokoch 2007 – 2013 a o nových prvkoch politiky súdržnosti a EŠIF na roky 2014 – 2020. Zároveň sa očakáva, že k tejto téme prijmú aj závery [13931/16].

V hodnotení ex post, ktoré predložila Komisia, sa zdôrazňujú úspechy politiky súdržnosti v rokoch 2007 – 2013, ako aj jedinečný proces učenia založeného na dôkazoch. Prvé konkrétne skúsenosti s určitými novými prvkami v rámci súčasného obdobia 2014 – 2020 boli získané počas vypracovávania partnerských dohôd a programov, čím sa zdôrazňuje silný záväzok k praktickému uplatňovaniu nedávnej reformy politiky súdržnosti a jej ďalšieho zlepšovania.

Diskusia sa bude niesť v znamení otázok týkajúcich sa rovnováhy medzi rôznymi cieľmi politiky, opatrení potrebných na účinné dosiahnutie týchto cieľov a komunikácie o tejto politike.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim