Preskočiť na obsah
5. marca 2019

R. Raši: Košický primátor opätovne klame, tu sú dôkazy

Dovoľte len stručne uviesť na pravú mieru klamlivé tvrdenia primátora mesta Košice, ktoré včera medializoval v tlačovej správe.

Finančná podpora vlády SR podľa Polačeka nie je na investície a rekonštrukcie pre EYOF

Dotácia vlády SR je úplne logicky v prvom rade práve na realizáciu obnovy a rekonštrukciu jednotlivých športovísk – mimochodom rovnako, ako to bolo pri Európskom hlavnom meste kultúry (EHMK). Ak sú predpokladané investičné náklady pre mesto Košice 12,45 milióna eur, tak ich takmer všetky pokrýva dotácia vlády. Organizačné náklady bude znášať viac mesto, ale na ich krytie bude mať príjem zo štartovného, sponzoringu a ďalších dotácií podľa schváleného rozpočtu EYOF.

Mesto neblokuje výstavbu NTC, ale NTC nemá stavebné povolenie.

Primátor niekoľkokrát verejne vyhlásil, že uvedená lokalita je podľa jeho názoru pre výstavbu NTC nevhodná. Stavebný úrad podliehajúci primátorovi zastavil stavebné konanie a odmieta vydať stavebné povolenie, aj keď v roku 2017 s výstavbou NTC súhlasil a vydal územné rozhodnutie. Každý, kto pozná proces stavebného konania vie, že po vydaní územného rozhodnutia je vydanie stavebného povolenia viac menej iba formálny proces. Kto teda blokuje výstavbu NTC, ak nie mesto Košice a jeho primátor?

Aktuálne vyjadrenie SFZ k téme NTC je na https://www.stz.sk/tenis-doma/stanovisko-stz-k-priprave-podujatia-eyof-2021

Mesto chce vlastne postaviť nie 25 metrový, ale 50 metrový bazén

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 14.2. ešte nebolo o bazéne ani chýru. Na zasadnutí krajského zastupiteľstva 25.2. aj v podkladoch, ktoré primátor predložil na osobnom rokovaní s podpredsedom vlády, už bola takáto položka – viď foto. Je v poslancom predložených materiáloch uvedených 25 metrový bazén za 20 miliónov eur alebo nie je?

Terajší primátor pritom kritizoval výstavbu futbalového štadióna, ktorý je v najvyššej -medzinárodnej kategórii pre 13 tisíc divákov vysúťažený za 19,4 miliónov eur. Ale sám vláde predstavil požiadavku zaplatiť 20 miliónov eur za 25 metrový bazén.

Materiál bol takto predložený aj poslancom KSK https://dz2fe.vucke.sk/Home/ZasadnutiaDetail?id_session=141 v materiáli pod bodom 14.

Mesto vlastne nechce prestrešenie mestskej krytej plavárne, ale prestrešenie podľa Poláčeka zahŕňa aj „zázemie na prezliekanie, tunel a parkovací dom a premostenie na čéháčko, kde bude nafukovačkou krytý bazén. A údajne ide len o alternatívu k 25 metrovému bazénu za 20 mil.  Krajskému zastupiteľstvu i vláde SR bol predložený materiál, kde bolo uvedené, že ide o prekrytie a nie o parkovací dom a zázemie na prezliekanie, to mimochodom na čéháčku existuje. Ale, že ide o „tunel“ – to došlo všetkým, čo to čítali. Naviac, ak ide iba o alternatívu, prečo Polaček požaduje aj 20 miliónov eur na 25 metrový bazén, aj 750 tisíc eur „prekrytie“?

Viď foto  – položka plaváreň.

 

Nákup dvojhaly v Barci za 2,5 mil. € miesto prenájmu na 6 dní je iba alternatíva.

V materiáli predloženom krajskému zastupiteľstvu a vláde SR to vyzerá ako výdavok, na ktorý žiadajú peniaze, a nie ako alternatíva. Rekonštrukcia bola rozpočtovaná ešte v materiáli na mestské zastupiteľstvo v Košiciach vo výške 1,5 miliónov eur, teraz je položka na hádzanú navýšená na 4 milióny eur s poznámkou kúpa haly. Viď foto – položka hádzaná.

Mesto Košice nechce stavať halu úpolových športov.

Že mesto nie je v tomto prípade investorom, je všeobecne známe – to bolo primátorovi na rokovaní s podpredsedom vlády vytknuté. Prečo potom žiada mesto od vlády SR na túto halu peniaze – viď foto – položka JUDO.

Projekty EYOF nie sú dostatočne rozpracované.

Reprezentatívna investícia, ktorou sa mesto má pri EYOF prezentovať, je NTC a tá sa môže začať stavať okamžite, keď mesto prestane výstavbu blokovať. Ďalšie investície v podobe modernizácií a rekonštrukcií boli schváleným rozpočtom plánované na roky 2019, 2020 a 2021 a je možné ich bez problémov realizovať, ak mesto naozaj chce. Predbežný rozpočet investícií je v tabuľke – investícia do NTC nebola súčasťou rozpočtu EYOF, bola to samostatná investícia:

 

 Mesto Košice – nvestície EYOF 
ATLETIKA    výstavba Popradská 400 000
BASKETBAL    rekonštrukcia Angels aréna, SOŠ Ostrovského 1 650 000
CYKLISTIKA    štart/cieľ brána, depo, ….. 150 000
GYMNASTIKA    nová výstavba Atletická hala Bardejovská 1 100 000
HÁDZANÁ    rekonštrukcia Hala S. Šipoša 1 000 000
PLÁVANIE    rekonštrukcia MKP 1 300 000
TRIATLON    štart/cieľ brána, depo, … 150 000
VOLEJBAL    predeľovacia stena Steel aréna 150 000
Športová dedina   internáty, catering, miestnosti pre zdravotné zabezpečenie 1 000 000
Rezerva na ďalšie investičné výdaje 5 550 000
SPOLU 12 450 000

 

 

Na záver ešte upozorňujeme na publikované  stanovisko Slovenského olympijského a športového výboru  https://www.olympic.sk/aktuality-sov/sosv-so-znepokojenim-sleduje-dianie-okolo-priprav-letneho-eyof-2021-v%c2%a0kosiciach

 

tabuľka výdavkov infraštruktúru

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim