Preskočiť na obsah
14. januára 2020

R. Raši: Regionálny príspevok má veľký zmysel aj v okrese Trebišov, ktorý vďaka nemu napreduje

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši pokračoval v pravidelných kontrolných dňoch, tento raz v obciach v okrese Trebišov, ako aj v samotnom okresnom meste. Vicepremiér skontroloval projekty, na ktoré prispel Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) regionálnym príspevkom, ktorého cieľom je podporiť rozvoj slovenských miest a obcí.

Prvou firmou, ktorú vicepremiér navštívil, bola firma NOXWEL, spol. s.r.o., v ktorej pracuje 8 interných a 7 externých zamestnancov. Firma sa zameriava na výrobu oceľových konštrukcií, tlakových nádob a dopravníkov. Na svoj projekt dostala regionálny príspevok 102 000 eur, za ktorý kúpila CNC ohraňovací lis na ohýbanie a tvarovanie plechov a zároveň sa s jeho pomocou vytvoria 3 pracovné miesta.

„Poskytovanie regionálneho príspevku malým firmám na východe Slovenska vnímam ako veľmi potrebné, pretože sú to často spoločnosti, ktorých práca má zmysel, no chýbajú im financie na potrebné vybavenie či inovovanie procesov. Regionálny príspevok okrem toho zvyšuje počty pracovných miest a v neposlednom rade skvalitňuje život ľuďom v regiónoch,“ povedal podpredseda vlády. Zároveň dodal, že tento nový prístroj je jediný v okrese a pomôže tak viacerým firmám a ich klientom.

Z nej sa Richard Raši presunul do ďalšej firmy, ktorá bola podporená regionálnym príspevkom, v tomto prípade sumou 78 240 eur. Spoločnosť CONTAX EKO, s.r.o. zbiera a spracúva biologicky rozložiteľný odpad, zamestnáva 8 ľudí. Z regionálneho príspevku kúpila samochodný čelný nakladač a drvičku biologického odpadu. Počet zamestnancov stúpne vďaka príspevku o ďalších 2.

Spoločnosť NOVICOM, s.r.o., ktorá sídli v obci Slivník v trebišovskom okrese, zamestnáva 48 ľudí a orientuje sa na výstavbu pozemných, inžinierskych a občianskych stavieb. Z regionálneho príspevku 75 744 eur zakúpila stavebný stroj – rýpadlo – nakladač, prostredníctvom financií v nej tiež pribudnú 2 pracovné miesta.

Po firmách navštívil podpredseda vlády Richard Raši dve stredné odborné školy v Trebišove. Na súkromnej strednej odbornej škole DSA študuje 501 mladých ľudí, ktorí sa vzdelávajú v odboroch učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, biotechnológia a farmakológia a technik vodár – vodohospodár. Z regionálneho príspevku 138 209,43 eur škola zrekonštruovala a vybavila učebne pre študijné odbory v oblasti strojárenstva a automotive a v oblasti vodárenstva, biotechnológie a farmakológie, kúpila CNC sústruhy, rezačky, IKT a 3D tlačiarne a technologické vybavenie učebne biotechnológie.

Druhou školou, v ktorej vicepremiér skontroloval čerpanie regionálneho príspevku, bola Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta. V nej študuje 544 študentov v odboroch, ako je odboroch hotelová akadémia, komerčný pracovník v doprave, kuchár, hostinský, hostinská, čašník, servírka, cukrár, strojný mechanik, autoopravár-mechanik, murár či kaderník. Škole bol naposledy schválený regionálny príspevok 153 448,63 eur, z ktorého zrekonštruovala odborné učebne  pre technológiu prípravy pokrmov a odbornú učebňu zameranú na cukrársku výrobu. Okrem toho bola zrekonštruovaná chladiaca miestnosť a dodaná technológia na uskladnenie hotových výrobkov a jedál studenej kuchyne. Škola tiež zakúpila vybavenie učební pre prípravu študentov v odbore cukrár a automechanik a stroj na výrobu dražé.

Na záver sa Richard Raši presunul do firmy HB – LaserCut, s.r.o. v obci Strážne, ktorej ÚPVII schválil regionálny príspevok vo výške 62 015,87 eur. V spoločnosti pracuje 30 zamestnancov, ktorí sa venujú výrobe bokov pre výrobu kontajnerov, výrobe suchých a mokrých krbov, držiakov pre fotovoltické články, ako aj ohýbaniu, zváraniu, deleniu ocele, hliníka, zliatin, nerezu, pozinku a iných kovov. Z regionálneho príspevku firma kúpila vysokozdvižný vozík, vybudovala trafostanicu a protipožiarnu nádrž. Prostredníctvom týchto financií v nej takisto pracuje ďalších 5 zamestnancov. Firme však regionálny príspevok nebol poskytnutý v plnej sume. Ďalší projekt bude realizovať v tomto roku, v rámci ktorého bude obstarávať zakružovačku plechov a mostovú zápustnú váhu.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim