Preskočiť na obsah
8. decembra 2020

Vicepremiérka Remišová na ITAPA 2020: Našou misiou je transparentné a funkčné štátne IT bez korupcie

Príhovor vicepremiérky a ministerky investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na IT konferencii Jesenná ITAPA 2020:

Vážené dámy, vážení páni, vážení účastníci,

dovoľte mi najprv poďakovať sa všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní ďalšieho (jesenného) kola ITAPY i napriek náročnej situácii. Musí byť extrémne ťažké pri dnešnej situácii čokoľvek pripravovať dopredu. O to väčšia vďaka patrí všetkým, ktorí sa na organizovaní ITAPY podieľate.

Ďakujem.

Zároveň ďakujeme za pozvanie a všetkým účastníkom chcem poďakovať za to, že osobnou alebo online účasťou dávajú signál o tom, že napriek covidu, napriek nevyhnutným opatreniam na ochranu zdravia a bezpečnosti ľudí – tam, kde je chuť, energia a zanietenie ide život ďalej. A ľudia dobrej vôle nájdu spôsob, ako pokračovať aj v novej situácii. Slovensko potrebuje túto pozitívnu energiu a nádej na lepšie časy a som rada že IT svet je v tomto na správnej strane.

Dnes by som vo svojom príhovore chcela nadviazať na to, o čom som hovorila v máji, keď som sa ITAPE zúčastnila prvý raz. Vtedy som v čase tvrdého lockdownu, po dvoch mesiacoch vo funkcii ministerky pomenovala problémy digitalizácie Slovenska ako vnímam spolu s mojím tímom na ministerstve. Predstavila som naše priority a prístup, ktorý sme na základe programového vyhlásenia vlády a po rokoch zlých skúseností s manažovaním informatizácie a digitalizácie v štátom sektore zvolili. Zdôraznila som, že sa budeme sústrediť na transparentnosť, lepšie služby pre občana, hodnotu za peniaze a boj proti korupcii. Povedala som vtedy, že veľkou súčasťou našej práce na rezorte MIRRI bude upratovanie. Musíme poriadne upratať a zbúrať staré schémy a až potom sa môžeme pustiť do produktívnej práce. Dnes vám chcem v prvej časti príhovoru povedať s väčším detailom o tom, čo všetko upratovanie zahŕňalo

Ak mám zarámcovať aktivity rezortu od mája – rozdelila by som ich do 5 oblastí:

 1. Hasili sme požiare
 2. Vytvorili sme predpoklady na to, aby informatizácia štátnej správy mohla postúpiť o výrazný krok dopredu
 3. Začali sme konečne plniť rolu MIRRI, ktorou je manažovanie digitalizácie
 4. A na záver – pripravili sme stratégiu, ktorá popisuje, ako budeme robiť informatizáciu a digitalizáciu pre občanov – stratégiu zameranú na produkty, ktoré občanom a úradníkom majú zjednodušiť život a prácu

Pôjdem teraz postupne a do väčšieho detailu Vám predstavím aktivity v zmienených piatich oblastiach.

 1. Hasenie požiarov

Na prvé miesto sem patrí situácia so slovenskom.sk. Pri mojom nástupe sme našli veľké množstvo problémov, ktoré ohrozovali funkčnosť tohto nie dobre fungujúceho centrálneho nervového organizmu štátnej informatizácie. Sami viete o zastaranom a podfinancovanom hardvére. Hneď po nástupe sme museli investovať milióny do toho, aby systém nespadol a priamo sme sa stretli s vyhoretými komponentami, ktoré sme museli vymieňať.

Od prvých dní som musela riešiť situáciu, keď mi zamestnanci NASESu hlásili prítomnosť zariadení, ktoré do systému nepatrili. Zásah polície a prokuratúry potvrdil, že podozrenia boli opodstatnené a vyšetrovanie tejto situácie pokračuje. Preto sa od prvých dní naša pozornosť zameriavala na oblasť kybernetickej bezpečnosti. V tejto oblasti sme našli naozaj obrovské nedostatky. Vždy som bola kritická voči mojim predchodcom a o mnohých problémoch som vedela už pri nástupe. Bezpečnosť je však zo svojej podstaty silná, keď sa o niektorých jej prvkoch nehovorí. Takže informovanosť o jej stave je prirodzene aj z hľadiska verejnosti nižšia. Dnes môžem s čistým svedomím – aj na základe dokumentácie Národného bezpečnostného úradu po audite v NASESe povedať, že Peter Pellegrini a Richard Raši trestuhodne bezpečnosť zanedbávali a neriešili. A to aj v prípade Govnetu, aj v prípade Csirtu. Nemôžem hovoriť o detailoch – ale zopakujem informáciu, že audit NBÚ našiel vyše 120 vážnych problémov s tým, že desiatky z týchto pochybení pretrvávali roky. Minimálne od roku 2015. NBÚ na ne upozorňoval opakovane a neboli riešené.

Som veľmi rada, že nový generálny riaditeľ NASESu Pavel Karel, ako správny manažér, zobral situáciu veľmi vážne a robí konkrétne kroky k tomu, aby kritickú infraštruktúru štátu získal pod kontrolu. Chcem sa aj z tohto miesta pánovi riaditeľovi poďakovať za prácu, ktorú robí.

 Ďalšou veľkou tému hasenia požiarov bol audit projektov za 700 miliónov EUR, ktoré nám ostali na stole po predchodcoch. Eurofondových projektov.  Nebola to ľahká úloha – preštudovali sme stovky strán dokumentácie, môj tím strávil desiatky hodín v diskusiách s jednotlivými rezortami. Pri pohľade zvonku to možno vyzeralo, že sa všetko len pribrzdilo. Ale v skutočnosti sme mali odvahu pozrieť sa na projekty triezvo. Prístup mojich predchodcov by som pomenovala ako – „ide o eurofondy, tam krv netečie“. Výsledky však absolútne nezodpovedajú investovaným zdrojom. My sme zvolili oveľa ťažšiu cestu – nešlo nám o to, minúť eurofondy. Chceli sme ich využiť tak, aby sme za ne spustili veci potrebné a funkčné a medzi sebou komunikujúce. Som presvedčená, že bolo správne radšej sa vrátiť z kratšej cesty späť, ako opakovať tie isté chyby, aké sa spravili v OPISe.  Projekty sme teda zoškrtali, isté celé projekty alebo časti sme zrušili, viaceré zlacnili. A dnes už sa rozbehla práca na ich implementácii. Loptička je teraz na strane príslušných rezortov. Je na nich, ako rýchlo dokážu zapracovať pripomienky z auditu a rozbehnúť projekty naplno. Ministerstvo, ktoré vediem, im bude v tomto maximálne nápomocné.

 1. Vytvorenie predpokladov pre normálne fungovanie

 Popri hasení požiarov, keď časť kolegov kmitala s hadicami a hasiacimi prístrojmi sa zároveň pracovalo na téme, ktorá bola ešte menej viditeľná – ale z môjho pohľadu, pretože už riešila budúcnosť a nie akútne problémy. Vytvárali sme predpoklady pre normálne fungovanie ministerstva ako kľúčového riadiaceho prvku štátneho IT.

 Bolo to množstvo takej drobnej práce, bez ktorej by sa ale nedal zmeniť celý systém. Viedli sme náročné rokovania s ministerstvom financií a aj vnútri vládnych inštitúcií o tom, ako personálne posilniť MIRRI a ako správne manažovať štátne IT. Je to téma, ktorú predošlé vedenie zďaleka obchádzalo. Neprinášala žiadne politické „quick wins“. Ako som už povedala, predchodcovia nemali ambíciu riadiť – oni len primárne prerozdeľovali eurofondy na projekty – niektoré doručované úradom podpredsedu vlády a väčšinou inými ministerstvami. Neplnili ale funkciu skutočného koordinátora a obsahového lídra informatizácie.

 Naša diskusia s ministerstvom financií išla jasným smerom. To, čo pre celú štátnu správu robí v oblasti peňazí a rozpočtov ministerstvo financií – že nastavuje rámce, kontroluje plnenie, robí odbornú oponentúru pri schvaľovaní a čerpaní rozpočtov jednotlivých rezortov – to je z nášho pohľadu úloha MIRRI pre celú štátnu správu a samosprávu v oblasti IT.  Na to však potrebujeme adekvátny tím.

Som rada, že s ministerstvom financií sme vyrokovali rozpočet na personálne posilnenie tímu expertov – manažérskeho tímu na strane MIRRI.

 Druhým krokom bolo prijatie uznesenia vlády, v ktorom je zadefinovaných 5 princípov správneho fungovania štátneho IT. To je výsledok diskusie s ostatnými rezortami. Aby aj priamo ministri váhou svojich funkcií potvrdili, že IT musí mať spoločnú koncepciu a manažment, aby na konci dňa dostal občan a podnikateľ lepšie služby. Tento mandát budeme rezortom stále pripomínať.

Neboli to jednoduché rokovania, no aj s podporou premiéra sa podarilo uznesenie prijať – čo nás posúva o ďalší veľký krok správnym smerom.

Tých 5 princípov IT odpovedá na chronické problémy IT projektov:

 • Chýbajúce ľudské zdroje – prízvukujeme povinnosť rezortov investovať do vlastných odborných kapacít, aby boli schopné projekty manažovať a implementovať. Apelujem aj na dodávateľov, aby videli v tejto snahe krok, akým sa chce štát stať lepším zákazníkom. Dlhodobo sa tento problém neriešil, lebo vraj chýbali financie. V skutočnosti sme však stovky miliónov eur z eurofondov plánovali minúť na externistov a na interné zdroje sa plánovalo len 6% z celkovej alokácie. Verím, že aj vďaka tomuto princípu dokážeme eurofondové IT projekty upraviť tak, aby sme využili šancu adekvátne ohodnotiť a posilniť kapacity na strane štátu
 • Vendor lock-in – tu si nemusíme nič vysvetľovať – štát musí pri podpise zmluvy získať kompletné know-how, aby nebol rukojemníkom dodávateľov. Budeme vyžadovať, aby sa rešpektovali vzorové zmluvy MIRRI a štát nakupoval v súlade s dobrou praxou z komerčnej sféry
 • Obstarávanie – Tak, ako sme sľúbili v programovom vyhlásení vlády, chceme otvoriť IT obstarávania širšiemu trhu. To znamená znížiť bariéry vstupu do štátnych tendrov, viac vysvetľovať, čo štát potrebuje a podporovať také metódy obstarávania, ktoré zabezpečia skutočnú súťaž o najkvalitnejšiu ponuku. Samozrejme to všetko za dodržania princípu, ktorý som pomenovala už v máji: staré schémy neplatia. Chceme súťažiť férovo, otvorene a budem vždy naklonená spätnej väzbe z trhu, či sa to deje.
 • Transparentnosť dodávky – budeme požadovať, aby implementácia projektov bola transparentná. Cieľom je, aby si každý mohol skontrolovať, čo za verejné zdroje dostávame a ako projekt napreduje.
 • Orientácia na občana – budeme presadzovať, aby nové IT služby vznikali za účasti tých najdôležitejších stakeholderov: občanov a úradníkov, ktorí ich majú používať. Nadrezortným riadením musíme dosiahnuť, že pojem “životné situácie” prestane byť floskulou, ktorú počúvame už 15 rokov, ale stane sa kostrou, od ktorej sa budú odvíjať digitálne služby rezortov.

Princípy sú jasné a aktuálne pracujeme na ich ukotvení do praxe.

 1. Začali sme konečne plniť rolu MIRRI – manažovanie štátneho IT

 Ďalšou oblasťou, kde sme sa po vyrokovaní rozpočtu s financiami posunuli je riadenie štátneho IT. Investovali sme značné zdroje do prípravy štruktúry a výstavby nového kompetentného tímu priamo na rezorte. Ten sa už začal budovať a bude obsahovať architektov, projektových manažérov, nákupcov – ktorí budú spolu s rezortami v dennodennom kontakte a budú zbierať a vlastniť know-how o tom, čo vlastne štát má a v oblasti IT využíva. Budú pomáhať rezortom znižovať finančnú náročnosť aj pri samotnom nákupe dosahovaním synergií.

 Začali sme tak konečne plniť rolu, ktorá MIRRI prináleží. Už v rozpočte na rok 2021 MIRRI diskutovalo a zásadne pripomienkovalo IT výdavky ostatných rezortov. V budúcom roku túto kompetenciu ešte viac posilníme. Pri konsolidácii výdavkov štátnej správy na IT sme už našli miliónové úspory. A to s minimálnym tímom. Keď bude nová štruktúra aj personálne naplnená, na budúci rok toho zvládneme oveľa viac.

Nový tím teda vytvorí základy pre úplne inú flexibilitu a kultúru riadenia eGovernmentu do budúcnosti. Už som to spomínala – ale doteraz sa systémy budovali bez vzájomnej koordinácie. Inšpirovali sme sa v zahraničí a využili sme skúsenosti – ako to robiť správne. Je to beh na dlhú trať a bude si vyžadovať niekoľko-ročné úsilie.

 Bez silného manažéra – jedného subjektu – sa štátna správa nezladí a nezačne spoločne kráčať jedným smerom. To je dnes zrejmé úplne všetkým. Tento tím má už jasnú štruktúru a personálne sa napĺňa. Využijem možno aj túto príležitosť, aby som Vám povedala, že ak má niekto chuť písať nové dejiny eGovernmentu na Slovensku, ak chce mať v životopise to, že vďaka nemu sa Slovensko zdigitalizovalo – tak dnes má tú šancu. Kto sa chce zapojiť a reálne ovplyvniť budúcnosť pre milióny občanov a státisíce podnikateľov – už nikdy nebude mať lepšiu príležitosť. Čochvíľa zverejníme otvorené pozície a výberové konania a odporúčam sledovať všetky oficiálne kanály MIRRI. O pol roka už tá šanca nebude – ale dnes áno. Teraz môžete zmeniť svoje zameranie a pomôcť posunúť nás tam, kde roky túžime všetci byť.

 1. Posledný bod – stratégia “robíme to pre občana” – prechod od “projektov” k produktom, ktoré občan ocení, strategický plán

No a na záver – posledný bod. Nastavili sme inak stratégiu aj filozofiu toho, čo chceme Slovensku priniesť. Už som spomínala, že moji predchodcovia de facto len prerozdeľovali eurofondy na rôzne projekty. A keď ich rozdelili – už sa nezaujímali o to, ako tie projekty jednotlivé ministerstvá doručili a či spolu dávajú nejaký zmysel. Drvivá väčšia tých projektov potom pomáhala najmä ministerstvám a ich úradníkom.

My sme sa na budúcnosť pozreli úplne inou optikou. Chceme zásadnú zmenu. Primárnym cieľom musí byť občan/podnikateľ a jeho potreba. To, čo on potrebuje so štátom riešiť – to znamená životné situácie (či už je to narodenie dieťaťa, registrácia auta, platenie daní, vyplácanie dôchodku a desiatky iných). Životné situácie musia byť základom, od ktorého sa odvíjajú novinky v štátnom IT. Nielen deklaratívne v koncepciách a stratégiách, ale aj v realite – obsadením pozícii produktových manažérov, pre ktorých budú životné situácie prioritou.

Životné situácie musí štát identifikovať, pripraviť na ne scenáre a prepojiť systémy jednotlivých rezortov tak, že ich občanovi prinesú automaticky. Poviem príklad – keď sa narodí dieťa – väčšinou otec musí obehať niekoľko inštitúcií – matriku, Sociálnu poisťovňu, zdravotnú poisťovňu. V minulosti bola snaha elektronizovať tieto podania a ponechať povinnosť na občanovi. Našim cieľom je, aby nemocnica oznámila narodenie dieťaťa a na základe toho matrika, sociálna poisťovňa oslovia  otca alebo matku a ponúknu im riešenia. Opýtajú sa ho, či chce, aby dieťa malo rovnakú adresu ako rodičia (vidíme ju v systéme, bude predvolená), opýtajú sa, či chce rovnakú zdravotnú poisťovňu ako matka/otec (opäť preddefinované možnosti), či prídavky sa majú vyplácať na účet z ktorého odchádzajú nedoplatky alebo kam prichádzajú preplatky z daní a poistení.  A tak ďalej.

To je tá iná perspektíva a na tom sme postavili našu stratégiu. Nie všetko sa bude dať doručiť hneď alebo do konca volebného obdobia, ale istá časť týchto životných situácii sa začne postupne pridávať.

 Aj preto sme vybudovali Slovensko IT v Košiciach, aby sme mali flexibilitu a kontrolu nad kľúčovými komponentami budúcej architektúry digitálneho štátu založenej na týchto princípoch. A aby sme know-how držali v rukách štátu. S tým, samozrejme, súvisí aj to, že sme začali úplne iným spôsobom viesť dialóg so súčasnými dodávateľmi kľúčovej infraštruktúry . Bude to ešte istý čas trvať, ale verím, že aj kľúčoví dodávatelia pochopia, že našim hlavným cieľom sú kvalitné služby pre občanov. Budem s veľkým záujmom sledovať, ako sa k tejto snahe postavia. Či budú účelovo torpédovať zámery štátu, alebo priložia ruku k dielu.

Takže ak to zhrniem – hasili sme problémy s bezpečnosťou, budovali predpoklady, aby sme sa mohli pohnúť v centrálnom manažmente IT, vybudovali sme kapacity a tím, ktorý skoordinuje štátne inštitúcie, a máme jasnú stratégiu a víziu, kam chceme kráčať. Tomu sme venovali 8 mesiacov.

Dnes Vám viem povedať, že sa po prvýkrát vieme konečne nadýchnuť a pozrieť do budúcnosti. Obrazne povedané, uhasili sme požiare, vyčistili pozemok a začíname budovať.

Ale sami to nezvládneme. Potrebujeme, aby sa k našej snahe pridali aj ďalší.

Hľadáme do tímu, o ktorom som hovorila, ľudí. Budujeme naše interné kapacity a vyzývame odborníkov, ktorí chcú priložiť ruku k dielu, aby sa uchádzali o miesta v štáte. My sme si domácu úlohu splnili: na MIRRI sú vytvorené pozície, ktoré dlhodobo chýbali. S ministerstvom financií sme vyrokovali ich finančné zabezpečenie. Vyzývam všetkých Vás – IT odborníkov – či už ide o architektov, analytikov, projektových manažérov alebo o ľudí so skúsenosťami s líniovým riadením nielen v IT spoločnostiach, pridajte sa! Verím, že našu ponuku zvážite.

A to platí aj pre dodávateľov a firmy. Boli by sme radi, aby ste sa zapojili, informovali, využívali možnosti prípravných trhových konzultácií a zapájali sa do tendrov. Ministerstvo je otvorené, kooperatívne, náš prístup je kolaboratívny. Nechceme organizovať tendre, kde sa hlásia stále tí istí traja dodávatelia, ale skutočnú súťaž naprieč celým IT trhom. Takže ak ste si doteraz hovorili, že my štátne IT nerobíme, lebo “…”, tak vás vyzývam, poďme ho spoločne zmeniť.

Posledný dovetok na záver – keďže aj v máji to odomňa zaznelo veľmi jasne. Vláda aj ja osobne myslíme boj s korupciou vážne. V máji som hovorila o tom, že “staré schémy neplatia”. V mojom rezorte nebudem tolerovať netransparentnosť, výhody pre kohokoľvek, “malé domov” a podobne.

Chcem zopakovať, že ktokoľvek, kto má podozrenie na nekalé konanie či už zamestnancov rezortu, alebo dodávateľov, má u mňa dvere otvorené a budem takéto podozrenia aktívne a razantne riešiť.

Niektoré prípady sme už riešili – jedenkrát a dosť bude platiť pod mojím vedením stále.

A s týmto by som ukončila svoj príhovor a budem sa tešiť na ďalšie stretnutie – veľmi rada by som bola, aby bolo v prezenčnej forme – s osobnými rozhovormi – na jarnej ITAPE.

Želám vám všetkým krásny deň.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim