Preskočiť na obsah
23. januára 2020

15. Riadiaci výbor pre PO7 podporil projekty v prospech vedy aj vládny cloud

Obstaranie technológií pre HPC (vysokorýchlostné počítanie) a využitie potenciálu tejto výpočtovej metódy v malých a stredných podnikoch je cieľom nového projektu Centra spoločných činností SAV. Nielen týmto projektom na podporu vedy, ale aj rozšírením vládneho cloudu sa zaoberal 15. Riadiaci výbor PO7 OP Integrovaná infraštruktúra.

„Na dnešnom zasadnutí riadiaceho výboru sme podporili oba predložené projekty. Jeden z nich, z dielne Centra spoločných činností Slovenskej akadémie vied, nás zaraďuje medzi vyspelé európske krajiny, ktoré vytvárajú priestor pre využívanie kľúčových technológií na podporu základného a aplikovaného výskumu v podnikoch aj na akademickej pôde. Druhý projekt, z dielne rezortu vnútra, má pomôcť zabezpečiť dostatok priestoru v rámci rozširovania kapacít privátneho vládneho cloudu“, stručne zhrnula dnešné zasadnutie Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka Sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti ÚPVII.

Slovensko sa pridalo k členským štátom EÚ, ktoré vytvorili Spoločný európsky podnik pre HPC, tzv. EuroHPC JU a deklarovalo tak podporu základného a aplikovaného výskumu, ako aj inovácií v priemysle. Využívanie tejto technológie je v súlade s Akčným plánom Digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 – 2022 a k typickým spôsobom využitia patria rôzne inžinierske simulácie, materiálový výskum, dizajn liečiv, predpovede počasia, a pod.

Národný projekt „Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie“ v hodnote 3 199 251 EUR sa zameria sa na vybudovanie HPC Lab, teda priestoru, v ktorom budú mať malé a stredné podniky, akademická obec aj verejná sféra prístup k modernej výpočtovej infraštruktúre. Vznikne tak jedinečná možnosť vytvoriť tím expertov, vzdelávací a informačný program, ale aj možnosť budovať partnerstvá v európskom HPC ekosystéme, ako aj platformu na využívanie HPC pre slovenský verejný sektor. Centrum spoločných činností SAV vkladá do projektu dlhoročné skúsenosti s prevádzkovaním HPC a ľudský kapitál v podobe svojich expertov.

Druhý schválený projekt „Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Tajov“ reaguje na neustále rastúce požiadavky na využívanie služieb vládneho cloudu vyplývajúce zo schválených projektov nových informačných systémov a potrebu ochrany dát. V súčasnosti sú vo vládnom cloude prevádzkované desiatky informačných systémov celej štátnej správy. Projekt s dĺžkou realizácie 36 mesiacov a predpokladaným rozpočtom 37 494 331 EUR počíta so zvýšením kapacity na dvojnásobok pôvodne využívaného priestoru.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim