Preskočiť na obsah
13. septembra 2021

Blíži sa uzávierka I. hodnotiaceho kola výzvy na zlepšenie dát v štátnej správe a samospráve

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Manažment údajov inštitúcie verejnej správy“. Z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra tak podporí menšie projekty zamerané na zvýšenie množstva dostupných údajov, ktoré zverejňujú alebo sprístupňujú subjekty verejnej správy.

Výzva je otvorená, v indikatívnej výške finančných prostriedkov 10 miliónov eur. Aktuálne prebieha I. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 27. septembra 2021.

Podpora je určená práve pre menšie projekty s dobou realizácie do 2,5 roka. Na jeden projekt je možné získať podporu od 150-tisíc do 500-tisíc eur v oblasti dátovej integrácie na centrálnu platformu, zavedenia manažmentu osobných údajov, sprístupňovania údajov na analytické účely, ale aj v oblasti automatizovanej tvorby a sprístupňovania otvorených údajov.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-15-dop/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim