Preskočiť na obsah
21. októbra 2021

Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány je otvorená ešte tri týždne. Druhé hodnotiace kolo sa uzatvára 15. novembra

Zlepšiť prístup občanov k službám štátu tak, aby mohli využívať eGOV služby jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov má pomôcť dopytová výzva Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“.

Vyhlásená výzva z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v druhom hodnotiacom kole so zostatkom voľných EÚ zdrojov 8 979 882,36 EUR. Celková alokácia na výzvu predstavuje 10 miliónov eur. Aktuálne prebieha druhé hodnotiace kolo, žiadosť o podporu je možné zaslať do 15. novembra 2021.

Určená je slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru.

Podporené môžu byť dva typy aktivít:

  1. prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb,
  2. prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim