Preskočiť na obsah
17. septembra 2021

Dopytová výzva na zlepšenie cezhraničných eGOV služieb v rámci Jednotnej digitálnej brány je v II. hodnotiacom kole

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR  otvorilo II. hodnotiace kolo v rámci výzvy na zlepšenie prístupu občanov k službám štátu. Požiadať o podporu je možné do 15. novembra 2021.

Vyhlásená dopytovo-orientovaná výzva „Implementácia cezhraničných služieb – Jednotná digitálna brána“  z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je v celkovej alokácii 10 miliónov eur.  Zostatok voľných EÚ zdrojov pre druhé hodnotiace kolo je vo výške 8 979 882,36 EUR.

Výzva je určená slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru. Cieľom je umožniť prístup k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov.

V rámci výzvy môžu byť podporené dva typy aktivít:

  1. prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajiny a zavádzanie nových služieb,
  2. prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

 

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa efektívne  rozhodli zapojiť do vyhlásenej výzvy a predložili žiadosť. Pri predložení žiadosti je zároveň nevyhnutné, aby postupovali podľa stanovených podmienok poskytnutia príspevku výzvy.

Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim