Preskočiť na obsah
5. novembra 2021

Inštitúcie štátnej a verejnej správy môžu čerpať eurofondy na sprehľadnenie a vizuálne zjednotenie svojich elektronických služieb. Dopytová výzva v hodnote 40 miliónov eur je v 2. hodnotiacom kole

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu „Malé zlepšenia eGOV služieb“ z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Určená je pre inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby zlepšili a sprehľadnili svoje elektronické služby a zvýšili tak komfort občanov a podnikateľov pri kontakte so štátom. Zapojiť sa do výzvy je možné zaslaním žiadosti do 29. decembra 2021.

Podporené budú inštitúcie štátnej a verejnej správy, aby modernizovali svoje služby, webové portály, agendové informačné systémy a zlepšili využívanie dát pre podporu rozhodovania. Výsledkom by mali byť logickejšie, prehľadnejšie a intuitívnejšie elektronické služby, zvýšenie počtu využívaných e-služieb, zrozumiteľná navigácia k jednotlivým službám a najmä ich vizuálne zjednocovanie.

Dopytovo-orientovaná výzva je v celkovej alokácii 40 miliónov eur a aktuálne prebieha 2. hodnotiace kolo výzvy, ktoré má uzávierku 29. decembra 2021. V rámci tohto kola je dostupná zostatková alokácia 37 883 475,88 eur.

Výška nenávratného finančného príspevku na projekt je minimálne v sume 400 000 eur a maximálna v sume 1 500 000 eur.

Na základe vyššie uvedeného si dovoľujeme vyzvať potenciálnych žiadateľov, aby sa zapojili do vyhlásenej výzvy a predložili projekt (tzv. žiadosť o nenávratný finančný príspevok).  Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na:

https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-14-dop/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim