Preskočiť na obsah
26. januára 2022

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá konzultantov, ktorí pomôžu s prípravou IT projektov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných IT konzultantov, ktorí posilnia kapacity štátu a pomôžu inštitúciám štátnej správy, ale aj samosprávam s prípravou projektovej dokumentácie pri podávaní žiadostí o eurofondy v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. IT konzultanti by mali mať skúsenosť s prípravou eurofondových projektov, no žiadané sú aj skúsenosti s realizovaním projektov v prostredí verejnej správy. Prvé kolo na podávanie žiadosti sa uzatvára 10. februára 2022.

Ministerstvo investícií vyhlásilo výzvu na výber odborných IT konzultantov pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom je získať odborníkov, ktorí žiadateľom o eurofondy pomôžu s prípravou a spracovaním najdôležitejších častí projektovej dokumentácie tak, aby do procesu schvaľovania išli čo najkvalitnejšie projekty.

Poradenstvo môžu využiť tie rezorty a inštitúcie, ktoré nemajú interných odborníkov na prípravu a spracovanie dokumentácie potrebnej k žiadosti o eurofondové projekty. Ministerstvo investícií chce týmto krokom pomôcť inštitúciám štátnej a verejnej správy, ako aj samosprávam, aby v čom najväčšej miere využívali eurofondy.

Konzultanti budú žiadateľom pomáhať spracovávať projektový zámer a prístup k projektu, analýzu nákladov a prínosov, žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadaní sú IT projektoví manažéri aj IT architekti a analytici.

Podmienkou je znalosť vyhlášky o projektovom riadení, praktické skúsenosti s prípravou IT projektov, orientácia v podmienkach čerpania Operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj skúsenosti s realizovaním projektov v prostredí verejnej správy. Od záujemcov sa očakáva samostatnosť, spoľahlivosť, analytické a kreatívne myslenie.

Ak sa orientujete vo svete IT projektov v rámci OP Integrovaná infraštruktúra alebo OP Informatizácia spoločnosti, máte skúsenosti s prípravou a realizáciou IT projektov verejnej a štátnej správy, poznáte legislatívu v oblasti eurofondov, neváhajte a prihláste sa!

Prvé kolo na prihlásenie sa uzatvára 10. februára 2022. V rámci druhého kola je možné zaslať žiadosť do 03. marca 2022.

Všetky podmienky  a postup ako sa prihlásiť nájdete priamo vo výzve:  https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-1-2022/

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim