Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá konzultantov, ktorí pomôžu s prípravou IT projektov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR hľadá odborných IT konzultantov, ktorí posilnia kapacity štátu a pomôžu inštitúciám štátnej správy, ale aj samosprávam s prípravou projektovej dokumentácie pri podávaní žiadostí o eurofondy v rámci prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. IT konzultanti by mali mať skúsenosť s prípravou eurofondových projektov, no žiadané sú aj skúsenosti s realizovaním projektov v prostredí verejnej správy. Prvé kolo na podávanie žiadosti sa uzatvára 10. februára 2022.

Ministerstvo investícií vyhlásilo výzvu na výber odborných IT konzultantov pre prioritnú os 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Cieľom je získať odborníkov, ktorí žiadateľom o eurofondy pomôžu s prípravou a spracovaním najdôležitejších častí projektovej dokumentácie tak, aby do procesu schvaľovania išli čo najkvalitnejšie projekty.

Poradenstvo môžu využiť tie rezorty a inštitúcie, ktoré nemajú interných odborníkov na prípravu a spracovanie dokumentácie potrebnej k žiadosti o eurofondové projekty. Ministerstvo investícií chce týmto krokom pomôcť inštitúciám štátnej a verejnej správy, ako aj samosprávam, aby v čom najväčšej miere využívali eurofondy.

Konzultanti budú žiadateľom pomáhať spracovávať projektový zámer a prístup k projektu, analýzu nákladov a prínosov, žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Žiadaní sú IT projektoví manažéri aj IT architekti a analytici.

Podmienkou je znalosť vyhlášky o projektovom riadení, praktické skúsenosti s prípravou IT projektov, orientácia v podmienkach čerpania Operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj skúsenosti s realizovaním projektov v prostredí verejnej správy. Od záujemcov sa očakáva samostatnosť, spoľahlivosť, analytické a kreatívne myslenie.

Ak sa orientujete vo svete IT projektov v rámci OP Integrovaná infraštruktúra alebo OP Informatizácia spoločnosti, máte skúsenosti s prípravou a realizáciou IT projektov verejnej a štátnej správy, poznáte legislatívu v oblasti eurofondov, neváhajte a prihláste sa!

Prvé kolo na prihlásenie sa uzatvára 10. februára 2022. V rámci druhého kola je možné zaslať žiadosť do 03. marca 2022.

Všetky podmienky  a postup ako sa prihlásiť nájdete priamo vo výzve:  https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-1-2022/