Preskočiť na obsah
27. januára 2020

OZNAM: Plánované uzatvorenie ďalších troch výziev v rámci PO 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 7 konajúci v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra informuje žiadateľov, že dňa 27.01.2020 uzatvára nasledujúce výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:

  • Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore ISVS / ITVS, kód výzvy: OPII-2019/7/8-DOP,
  • Digitálna inklúzia, kód výzvy: OPII-2019/7/9-DOP,
  • Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy, kód výzvy:
    OPII-2019/7/10-DOP.

Výzvy sa uzatvárajú z dôvodu  vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na predmetné výzvy.

Po termíne uzavretia výziev už nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.

Výzvy sú zverejnené na stránke www.vicepremier.gov.sk a www.itms2014.sk.

Používaním stránok prevádzkovaných Marian Novota súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby

Súhlasim